Thông báo bán đấu giá

 Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản  như sau:

  1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần thép Thuận Phát tại thời điểm ngày 19/12/2016 là: 301.138.515.683 VNĐ (Ba trăm lẻ một tỷ, một trăm ba mươi tám triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm tám mươi ba đồng). Trong đó: nợ gốc: 105.533.182.846 VNĐ; Nợ lãi tạm tính: 195.605.332.837 VNĐ.
  2. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

+ Hợp đồng mua bán nợ số 2311/2016/DATC – TECHCOMBANK ngày 23/11/2016 giữa DATC và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

  1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

* Giá khởi điểm: 38.500.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

– Người trúng đấu giá tự làm và chịu các loại phí, lệ phí có liên quan đến chuyển quyền sở hữu nợ phải thu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

* Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

  1. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ:  Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016 (trong giờ hành chính) tại nơi lưu giữ  tài sản bán đấu giá: Thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
  3. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 24/12/2016 (trong giờ hành chính):
  • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An hoặc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần Đấu giá Thành An hoặc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam theo chỉ dẫn sau:

+ Chuyển khoản vào tài khoản số 19128687022669 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương – PGD Ngô Gia Tự.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần đấu giá Thành An.

Hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 26810000165168 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2016 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.  ĐT: 0462928913, 0915551423.