Thông báo bán đấu giá

Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 

1. Tài sản bán đấu giá: Vật kiến trúc gồm có: xưởng mạ kẽm, một phần san lấp mặt bằng, một phần tường bao và dây chuyền mạ nhiệt gồm có: bể đá tẩy axit, nồi hơi, máy phay đầu ống, quạt gió của Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết tại thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
(Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số V1610160/CT-TĐG, ngày 15/12/2016 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Công nghệ Việt Nam)
(Chi tiết tham khảo trong hồ sơ đấu giá.)
2. Nguồn gốc tài sản : Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết
3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:
* Giá khởi điểm: 5.535.000.000 đồng ( Năm tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn). Trong đó:
* Vật kiến trúc trên đất: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).
* Dây chuyền mạ nhiệt: 535.000.000 đồng ( Năm trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
– Giá trên chưa bao gồm thuế, phí liên quan. Người trúng đấu giá tự làm và chịu các loại phí, lệ phí có liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
* Tiền đặt trước: 830.000.000 đồng (Tám trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
4. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 27/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 27/12/2016 (trong giờ hành chính) tại nơi lưu giữ tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ phần Thương binh Đoàn Kết – Thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
6. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 27/12/2016 (trong giờ hành chính):
– Khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
– Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An – Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 21110000829442 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần đấu giá Thành An.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 ngày 29/12/2016 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần đấu giá Thành An – Tầng 6, Số 4 Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội. ĐT: 0462928913, 0915551423.