Thông báo Hội nghị ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 5 khoá X

(NBCL) Ngày 15/12/2016 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bé, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi và Phó Chủ tịch Nguyễn Bé, đồng chủ trì hội nghị.
Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi và Phó Chủ tịch Nguyễn Bé, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá các kết quả hoạt động của giới báo chí và các cấp Hội Nhà báo từ đầu năm đến nay và khẳng định các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình công tác toàn khóa Đại hội X và kế hoạch công tác của Hội nghị lần thứ 3, thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã được các cấp Hội tích cực triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nêu cao vai trò và vị thế của giới báo chí cả nước và của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí, đời sống xã hội, được dư luận xã hội đồng tình hoan nghênh.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam để ban hành thực hiện từ ngày 01/01/2017.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến về việc tăng cường hơn nữa vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam tham gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông trong việc lãnh đạo, quản lý báo chí.

Hội nghị đã thảo luận về việc tiếp tục kiện toàn từng bước công tác tổ chức nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã bỏ phiếu nhất trí:

– Bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

– Bầu đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Tô Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tham gia Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ của tháng 12/2016 và năm 2017, Hội nghị đã quyết định thông qua chương trình công tác với các nhiệm vụ chủ yếu, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam vào đời sống báo chí và đời sống xã hội. Năm 2017 sẽ tổ chức thực hiện một số hoạt động chính sau đây:

1. Tổ chức học tập, quán triệt tại các cụm, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước về triển khai thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong năm 2016.

2. Các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí tiến hành các hoạt động để thực hiện Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 3. Tọa đàm khoa học về nhà báo Lưu Quý Kỳ (nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam) với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, dự kiến vào trung tuần tháng 2/2017, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2017, dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2017.

5. Tiếp tục hoàn thành việc đổi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự kiến phát thẻ đợt 1 (cuối tháng 12, đầu tháng 1) cho một số Liên Chi hội và hai Hội Nhà báo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

6. Tổ chức Hội thảo nghiệp vụ báo chí “20 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí – Những vấn đề lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn”, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội X – HNBVN, nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2017), dự kiến trong tháng 3/2017.

7. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, dự kiến vào trung tuần tháng 4/2017. Khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

8. Tổ chức 03 Hội nghị toàn quốc: Tập huấn về công tác kiểm tra, tập huấn về công tác Hội và tập huấn nghiệp vụ “Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016- 2020″ cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Các cuộc tập huấn này dự kiến tổ chức cùng với Hội nghị Tổng kết hàng năm của Hội vào tháng 4 để tiết kiệm ngân sách cho công tác tổ chức của Trung ương Hội và của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

9. Tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “20 năm Việt Nam hòa mạng internet và những vấn đề đặt ra đối với báo chí nước ta hiện nay”, dự kiến vào tháng 6/2017.

10. Triển khai công tác tổ chức Giải Báo chí quốc gia năm 2016, Lễ trao Giải vào 21/6/2017 và công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017.

11. Biên tập, xuất bản sách “Tuyển chọn tác phẩm phóng sự, phóng sự điều tra đoạt Giải Báo chí quốc gia” (tuyển chọn và lời bình), dự kiến thời gian vào quý II/2017 (dịp 21/6).

12. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế báo chí – Thực trạng và giải pháp”, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp, thời gian dự kiến vào tháng 7/2017.

13. Tổ chức Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam – năm 2017, dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2017.

14. Tổ chức Hội thảo khoa học “Ngôn ngữ báo chí trong thời đại truyền thông số”, thời gian dự kiến vào tháng 9/2017.

15. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo ngành và Tạp chí – Lí luận, thực tiễn và xu hướng phát triển” (Phối hợp với Khoa Báo chí), dự kiến vào tháng 10/2017.

16. Tổ chức vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội năm 2017, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2017.

17. Xây dựng Đề án nghiên cứu lịch sử và lí luận báo chí Việt Nam (theo Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình hoạt động toàn khóa Nhiệm kỳ 2015 – 2020), thời gian: cả năm 2017.

HNBVN