Thủ tướng đồng ý kéo dài hiệu lực Nghị định 67 đến hết năm 2017

(CLO) Chiều 29/12, ngay sau Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 12. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 12. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc; dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016; báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chính phủ cũng nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2016.

Phát biểu tại phiên họp, về 5 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo, sớm trình Chính phủ ban hành theo quy định, với tinh thần tinh gọn bộ máy, không làm tăng biên chế, không mở văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan ở phía Nam.

Thủ tướng đồng ý để Ngân hàng Nhà nước thành lập Vụ Truyền thông, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng Nhà nước được thành lập thêm Vụ này với điều kiện không được tăng thêm biên chế; Ngân hàng Nhà nước không duy trì văn phòng đại diện các tỉnh phía Nam. Thủ tướng cũng đồng ý để Ngân hàng Nhà nước duy trì hệ thống ở các địa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan trên không thành lập mới Vụ Thi đua Khen thưởng, đơn vị nào đang kiêm nhiệm công việc này thì giữ nguyên. Thủ tướng nhất trí với dự thảo Nghị định, để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý Nhà nước về lao động nghề nghiệp, trừ lĩnh vực sư phạm.

Về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo và các thành viên Chính phủ có ý kiến, Thủ tướng đồng ý kéo dài hiệu lực của Nghị định 67 thêm 1 năm, đến hết năm 2017.

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, Chính phủ mới đã làm được nhiều việc với mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động để phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là làm tốt hai chức năng quản lý nhà nước và kiến tạo phát triển. Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, duy trì đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ quản lý điều hành kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

* Trước đó, trong ngày 28 và sáng 29/12, Chính phủ đã có 1,5 ngày họp trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Chủ đề chỉ đạo, điều hành của năm 2017 đã được Hội nghị thống nhất là: Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020; yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trực tiếp là các bộ, ngành, các địa phương phải tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 5 năm 2016-2020. Trong đó, trọng tâm chỉ đạo điều hành 2017 là ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao hơn năm 2016 gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2017.

Theo đó, phải giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát không quá 4%; tiếp tục nỗ lực cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành, của các lĩnh vực, các địa phương và của cả nền kinh tế. Các ngành, các cấp phải nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%; đi liền với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính. Thủ tướng cũng lưu ý, không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà thực hiện tăng trưởng bền vững; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển phải thân thiện với môi trường.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; rà soát, phát hiện, trình Chính phủ xem xét, xử lý, tháo gỡ những quy định kìm hãm sự phát triển của đất nước và từng ngành, từng lĩnh vực. Việc gì trong thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành thì phải làm ngay, tháo gỡ ngay; việc gì cần báo cáo Quốc hội, Trung ương Đảng thì Chính phủ cũng sẽ báo cáo ngay.

Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm xử lý hai vấn đề quan trọng hiện nay là nợ xấu và nợ công, cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước, kiên quyết chống lợi ích nhóm, cơ chế xin-cho, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa các nội dung này thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn.

Bên cạnh đó, cần phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu môi trường kinh doanh ở mức ASEAN-4. Đẩy mạnh, khuyến khích khởi nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học, kỹ thuật; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quyết liệt thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn…

Thủ tướng nêu rõ, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao; phải thay đổi phương pháp, cách làm; phải sáng tạo và phải tận dụng được cơ hội.

Các Bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mọi mặt của người dân. Trong đó phải thực hiện tốt chính sách người có công, phấn đấu mức sống của gia đình người có công bằng hoặc hơn mức bình quân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; giảm quá tải bệnh viện tuyến trên; chủ động phòng, chống dịch bệnh…

Các ngành, các cấp nghiêm túc triển khai Nghị quyết TW 4 về chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung mạnh hơn nữa cho công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu cần chủ động theo dõi sát, phân tích đánh giá sâu sắc, có đối sách phù hợp, kịp thời, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tổ chức thành công năm APEC 2017. Tích cực và tham gia các diễn đàn đa phương; thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ quốc tế vì lợi ích của đất nước. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ ngư dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017 là rất nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo về Tết của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Chính phủ; đặc biệt là không chúc Tết lãnh đạo; các địa phương không về chúc tết, tặng quà Trung ương. Từng đồng chí thủ trưởng cơ quan phải quán triệt thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo này tại cơ quan, đơn vị của mình.

PV