Thủ tướng ủng hộ phân cấp, phân quyền tối đa cho TP Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và các cơ chế chính sách đặc thù của TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò quan trọng của TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đầu tàu của khu vực kinh tế trọng điểm phía nam, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của miền Nam và cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình hình kinh tế- xã hội của Thành phố vẫn còn những tồn tại hạn chế và tiếp tục gặp khó khăn thách thức mà nếu không có chỉ đạo mới, cách làm tốt, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho Thành phố thì sự chững lại có thể diễn ra. Do đó cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các cơ chế chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo chung trong việc tiếp tục nghiên cứu đổi mới các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh là phát huy thế mạnh, tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố. Đồng thời bảo đảm sự phát triển hài hòa, kết nối hiệu quả với các vùng, địa phương trong cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho TP Hồ Chí Minh phát triển.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận chú trọng vào một số điểm như đánh giá đúng vị trí, vai trò của Thành phố, những kết quả, tồn tại trên các mặt, nguyên nhân, đặc biệt trong 5 năm gần đây khi thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị với tinh thần bám sát thực tiễn, nhìn thẳng sự thật. Bên cạnh đó, cần nêu ra những khó khăn, thách thức đối với Thành phố hiện nay và trong thời gian tới… Về cơ chế chính sách đặc thù cho Thành phố, Thủ tướng lưu ý chủ trương chung là đẩy mạnh phân cấp giao quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, gắn với tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát của Trung ương…

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến đều nhất trí đánh giá về vị trí, vai trò quan trọng của TP Hồ Chí Minh đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, TP Hồ Chí Minh đạt thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Các đại biểu cũng cho rằng cần phải phân cấp mạnh cho Thành phố, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong một số lĩnh vực để TP Hồ Chí Minh phát huy nội lực, sức sáng tạo của mình.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc đối với việc Thành phố cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo của Thành phố gắn với đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành kinh tế- xã hội.

Cho rằng cơ chế đặc thù là yêu cầu của sự phát triển đối với Thành phố, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc Thành phố cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo của TP Hồ Chí Minh gắn với đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Ban cán sự Đảng Chính phủ làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng lưu ý, các cơ chế chính sách đặc thù đưa ra phải tuân thủ các quy định pháp luật. Đối với những vấn đề thực sự cấp bách cần sửa đổi bổ sung, nếu thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng sẽ cho phép tối đa. Nếu vấn đề đó thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì tổng hợp đề xuất; với những vấn đề mới phát sinh thì Thành phố đề xuất làm thí điểm. Song song với việc phân cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ và Thành phố thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện những vấn đề phân cấp này.

Về một số cơ chế cụ thể mà Thành phố đề xuất, Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương, đối với các dự án do Trung ương tài trợ một phần hoặc toàn bộ nhưng chưa bố trí được vốn, thì cho phép Thành phố huy động vốn theo hình thức PPP hoặc vay để hoàn thành dự án. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu xử lý, báo cáo Thủ tướng.

PV