Thu về hơn 6.500 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

(CLO) Theo Bộ Tài chính, lũy kế 11 tháng năm 2016 số vốn đã thoái từ doanh nghiệp nhà nước là 3.558 tỷ đồng và số thu về là 6.569 tỷ đồng. Trong đó 5 lĩnh vực nhạy cảm là Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng – Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư thu về 450 tỷ đồng.

11 tháng qua, thu về hơn 6.500 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. (Ảnh minh họa)
11 tháng qua, thu về hơn 6.500 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tổng kết tháng 11/2016 của Bộ Tài chính, lũy kế 11 tháng năm 2016 số vốn đã thoái từ doanh nghiệp nhà nước là 3.558 tỷ đồng và số thu về là 6.569 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm đã thoái được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác là 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng; thoái vốn ở Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1.489 tỷ đồng, thu về 3.844 tỷ đồng.

Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tính đến ngày 20/11/2016 đã có 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty nhà nước với tổng giá trị thực tế được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24.390 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỉ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4.374 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó thu từ hoạt động XNK tháng 11 ước đạt 21,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015 và bội chi NSNN ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

T.Tân