Thưởng Tết 2017 ở Hà Nội cao nhất với mức 205 triệu đồng

(CLO) Mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 cho nhân viên ở Hà Nội với mức cao nhất là 205 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 ở thủ đô cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với số tiền 205 triệu đồng. Cũng ở khu vực FDI, doanh nghiệp thưởng Tết thấp nhất là 550.000 đồng một người.

Đối với khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 30 triệu đồng một người, đơn vị có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 30 triệu đồng một người và thấp nhất là 550.000 đồng một người.

Thưởng Tết 2017 ở Hà Nội cao nhất với mức 205 triệu đồng (Ảnh minh họa).
Thưởng Tết 2017 ở Hà Nội cao nhất với mức 205 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất năm nay là 27,5 triệu đồng một người và thấp nhất 500.000 đồng một người. So với Tết năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn bình quân tăng khoảng 2,1 %.

Đối với thưởng Tết dương lịch 2017 của khối Doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân: 550.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước thưởng Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 550.000đồng/người tăng 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15.triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước mức thưởng bình quân: 500.000đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 6 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Đối với nhóm Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu mức thưởng bình quân: 1triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Nguyễn Mạnh