Đại học Sư phạm Hà Nội:
Tiếp tục tổ chức thi liên thông tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

(CLO) Đại học Sư phạm Hà Nội đang tổ chức nhiều loại hình đào tạo, trong đó có loại hình đáng quan tâm là đào tạo liên thông. Đây là biểu hiện gây ngạc nhiên trong giới đào tạo vì bối cảnh tuyển sinh ngành sư phạm đang khá khó khăn.

Ngày 12/08/2017 vừa qua trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức thi liên thông hệ vừa học vừa làm tại trường CĐ Sư phạm Hà Tây. Theo ghi nhận của PV thì nhiều năm nay trường ĐH Sư phạm Hà Nội đều tổ chức thi các lớp liên thông tại trường CĐ Sư phạm Hà Tây, tại đây lượng  thí sinh tập chung nhiều vào 02 chuyên ngành: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học. Theo các thí sinh dự thi, những năm trước tỉ lệ đỗ tại đây khá cao. Sau khi có kết quả, học sinh sẽ được tổ chức học tập tại Trung tâm GDTX huyện Phúc thọ.

Trước đó, ngày 01/07/2017, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã tổ chức thi liên thông đại học hình thức vừa học vừa làm đặt tại cơ sở đào tạo của trường TC Cộng Đồng Hà Nội, số 02, ngõ 233, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số thí sinh tham gia kỳ thi này khoảng 700 thí sinh chia đều cho 09 mã ngành.

Theo quy định, các lớp liên thông và tại chức nhà trường tổ chức tối đa 02 đợt trong năm. Đây sẽ là kỳ thi cuối cùng cho những sinh viên muốn tham gia  thi liên thông tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trước đó quản lí về hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Và Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT (bổ sung, sửa đổi TT 55/2012/TT-BGDĐT) về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng và đại học. Hiện nay, quản lí hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo QĐ 18/2017/QĐ-Ttg và thông tư 07 của Bộ GD&ĐT.

PV