Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017
<font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Ngôi<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Xanh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Gương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font>
1/13/2018 4:34:32 PM
Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng hành hung, dọa giết PV VTCNews
<font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hung<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>dọa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>PV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>VTCNews<font class='highlight'>font>
10/16/2018 4:32:50 PM
Hà Nội Tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Tập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thư<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nại<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font>
10/16/2018 3:11:07 PM
Đủ yếu tố xử lý hình sự
<font class='highlight'>font>Đủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>yếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font>!
10/16/2018 2:36:49 PM
Đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh
<font class='highlight'>font>Đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font>
10/16/2018 2:34:02 PM
DisplayMate đánh giá rất cao màn hình Google Pixel 3 XL
<font class='highlight'>font>DisplayMate<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>màn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Google<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Pixel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>XL<font class='highlight'>font>
10/16/2018 1:00:00 PM
Tại sao nhiều sở, ngành vẫn “im lặng” sau những sai phạm của Samco
<font class='highlight'>font>Tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sở<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ngành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>im<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lặng<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Samco<font class='highlight'>font>?
10/16/2018 12:09:00 PM
“An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025”
“<font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nữ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>em<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhìn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ASEAN<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2025<font class='highlight'>font>”
10/16/2018 11:21:44 AM
CEO BlackRock và Blackstone sẽ không tham dự sự kiện đầu tư tại Riyadh
<font class='highlight'>font>CEO<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>BlackRock<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Blackstone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Riyadh<font class='highlight'>font>
10/16/2018 11:01:13 AM
Note 10 có thể là chiếc Galaxy Note có màn hình lớn nhất
<font class='highlight'>font>Note<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Galaxy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Note<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>màn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lớn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font>
10/16/2018 7:39:34 AM

Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017

(CLO) Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2017 - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình vừa diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo các gương mặt nghệ sĩ, đạo diễn, ekip sản xuất. Đây là giải thưởng thường niên do Kênh truyền hình TodayTV phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Điện ảnh tổ chức.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top