Thủ tướng đang xem xét về Dự án nâng cấp đường bộ Phú Yên- Gia Lai
<font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xem<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xét<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nâng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Yên<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>- <font class='highlight'>font>Gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lai<font class='highlight'>font>
7/12/2018 9:28:53 PM
“Hành trình mùa thu”- Kỳ nghỉ sang chảnh cho gia đình trọn niềm vui
“<font class='highlight'>font>Hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mùa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thu<font class='highlight'>font>”- <font class='highlight'>font>Kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trọn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vui<font class='highlight'>font>
11/16/2018 3:56:16 PM
Bãi Ông Lang - “Maldives” của Phú Quốc sắp có gì đặc biệt
<font class='highlight'>font>Bãi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lang<font class='highlight'>font> - “<font class='highlight'>font>Maldives<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biệt<font class='highlight'>font>?
11/16/2018 11:17:00 AM
Phú Thọ Tưng bừng Lễ hội bưởi Đoan Hùng, Hội chợ nông sản tỉnh 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thọ<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Tưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bừng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bưởi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đoan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hùng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
11/16/2018 6:00:00 AM
Một gia đình 26 năm khiếu nại đòi hơn 18 000m2 đất
<font class='highlight'>font>Một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>26<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đòi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>18<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>000m2<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font>
11/15/2018 10:00:00 AM
Việt Nam gia nhập APEC - 20 năm, những dấu mốc ấn tượng
<font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>APEC<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>20<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font>
11/15/2018 7:00:00 AM
Nhà báo nên hạn chế tuyệt đối tham gia các hội nhóm kín và sự kiện mang tính chất bè phái
<font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhóm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kín<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phái<font class='highlight'>font>
11/15/2018 7:00:00 AM
Khởi tố bị can các đối tượng liên quan trong vụ án Ethanol Phú Thọ
<font class='highlight'>font>Khởi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>can<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ethanol<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thọ<font class='highlight'>font>
11/15/2018 5:00:00 AM
Phú Thọ, Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức lễ hội chọi trâu, cướp phết
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thọ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Vĩnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chọi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trâu<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>cướp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phết<font class='highlight'>font>...
11/14/2018 3:11:50 PM
Quảng Ninh đăng cai Giải Futsal HDBank cúp Quốc gia 2018
<font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Futsal<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>HDBank<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
11/13/2018 9:34:16 PM

Thủ tướng đang xem xét về Dự án nâng cấp đường bộ Phú Yên- Gia Lai

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) về việc giải ngân cho Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top