Thủ tướng đang xem xét về Dự án nâng cấp đường bộ Phú Yên- Gia Lai
<font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xem<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xét<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nâng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Yên<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>- <font class='highlight'>font>Gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lai<font class='highlight'>font>
7/12/2018 9:28:53 PM
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đắk Nông
<font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ngọc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thịnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đắk<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nông<font class='highlight'>font>
7/17/2018 3:52:44 PM
Tổng thống Putin Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước START với Mỹ
<font class='highlight'>font>Tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Putin<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẵn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>START<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font>
7/17/2018 11:06:00 AM
Hà Nội Gia hạn thời gian phương án phân luồng giao thông phục vụ xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên
<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dương<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Niên<font class='highlight'>font>
7/17/2018 9:28:00 AM
Đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm tại kỳ thi THPT quốc gia ở Hà Giang
<font class='highlight'>font>Đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>THPT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giang<font class='highlight'>font>
7/17/2018 9:05:00 AM
Triển lãm “3  3  3” của điêu khắc gia Lê Công Thành
<font class='highlight'>font>Triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãm<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font> . <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font> . <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thành<font class='highlight'>font>
7/16/2018 3:02:00 PM
Yên Bái Xử lí nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Yên<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bái<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhũng<font class='highlight'>font>
7/15/2018 6:29:44 AM
Hưng Yên Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực
<font class='highlight'>font>Hưng<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Yên<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>: <font class='highlight'>font>Tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phòng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lĩnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vực<font class='highlight'>font>
7/14/2018 7:00:00 PM
Phuc Khang Corp trao nhà đại đoàn kết và quà tặng cho các gia đình khó khăn
<font class='highlight'>font>Phuc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Corp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khăn<font class='highlight'>font>
7/13/2018 9:15:00 PM
Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển kỳ thi THPT quốc gia 2018
<font class='highlight'>font>Sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>GD<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>ĐT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vọng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xét<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>THPT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
7/12/2018 8:10:00 AM

Thủ tướng đang xem xét về Dự án nâng cấp đường bộ Phú Yên- Gia Lai

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) về việc giải ngân cho Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top