VNPT Check Nâng tầm nông sản Việt
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Check<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Nâng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>
10/23/2018 11:03:00 AM
VinaPhone khuyến cáo nên cập nhật danh bạ bằng My VNPT
<font class='highlight'>font>VinaPhone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>danh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>My<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
10/15/2018 7:13:36 AM
VNPT Check - Giải pháp tin cậy để phát hiện hàng giả
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Check<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cậy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giả<font class='highlight'>font>
10/12/2018 4:40:23 PM
VinaPhone khuyến cáo khách hàng nên cập nhật danh bạ tự động bằng ứng dụng My VNPT
<font class='highlight'>font>VinaPhone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>danh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>My<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
10/6/2018 9:48:03 AM
VNPT Check “Chìa khóa” giúp minh bạch nguồn gốc sản phẩm
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Check<font class='highlight'>font>: “<font class='highlight'>font>Chìa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khóa<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>giúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font>
9/28/2018 11:18:37 AM
VNPT công bố thống nhất bộ số tổng đài chăm sóc khách hàng
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font>
9/17/2018 5:11:04 PM
VNPT đã sẵn sàng hạ tầng viễn thông - CNTT phục vụ hội nghị WEF ASEAN 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẵn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tầng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>CNTT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>WEF<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ASEAN<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
9/10/2018 10:41:00 AM
VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông - CNTT phục vụ Hội nghị WEF ASEAN 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>cung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>CNTT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>WEF<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ASEAN<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
9/5/2018 7:28:35 PM
VNPT hoàn thành sứ mệnh đưa U23 Việt Nam chạm đỉnh vinh quang
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>hoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mệnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đưa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>U23<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font>
8/8/2018 9:45:22 AM
VNPT chính thức cung cấp ứng dụng học tập thông minh Goocus
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Goocus<font class='highlight'>font>
8/2/2018 3:29:50 PM

VNPT Check: Nâng tầm nông sản Việt

(CLO) Cùng với xu thế hội nhập kinh tế thế giới, yêu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng khắt khe hơn. Truy xuất nguồn gốc đang là yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top