VNPT hoàn thành sứ mệnh đưa U23 Việt Nam chạm đỉnh vinh quang
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>hoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mệnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đưa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>U23<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font>
8/8/2018 9:45:22 AM
VNPT chính thức cung cấp ứng dụng học tập thông minh Goocus
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Goocus<font class='highlight'>font>
8/2/2018 3:29:50 PM
VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Giải bóng đá Quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>sẵn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tầng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>U23<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>Cúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>VinaPhone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
8/1/2018 7:01:52 PM
VNPT và VinaPhone vào TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>VinaPhone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TOP<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>
8/1/2018 9:00:00 AM
VNPT tiếp sóng truyền hình trực tiếp toàn bộ Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>toàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>U23<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Cúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>VinaPhone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
7/30/2018 9:28:20 AM
VNPT tài trợ giải Tứ Hùng U23 bằng sự “chân thành”, “tâm huyết”
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>tài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>U23<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>chân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font>”, “<font class='highlight'>font>tâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyết<font class='highlight'>font>”
7/24/2018 10:36:31 AM
VNPT cam kết đồng hành cùng bóng đá Việt Nam
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>cam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>
7/20/2018 11:27:19 AM
VNPT khuyến mại “Mua 5 tặng 1” cho thuê bao tháng
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>khuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mại<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Mua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font>
7/5/2018 3:27:23 PM
SeABank tiếp nhận bàn giao công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện PTF từ VNPT
<font class='highlight'>font>SeABank<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TNHH<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>MTV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>PTF<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
6/22/2018 5:00:00 PM
VNPT đồng hành cùng World Cup 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>World<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cup<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
6/19/2018 10:45:55 AM

VNPT hoàn thành sứ mệnh đưa U23 Việt Nam chạm đỉnh vinh quang

(CLO) Giải Bóng đá Quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 đã diễn ra thành công rực rỡ và VNPT - nhà tài trợ chính của Giải đã hoàn thành sứ mệnh đưa U23 Việt Nam chạm tới đỉnh vinh quang.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top