Toạ đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”

(CLO) Chiều ngày 6/1/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự, chỉ đạo, chủ trì Toạ đàm và có ý kiến phát biểu quan trọng. Tham dự toạ đàm còn có các đồng chí: Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ- Uỷ viên TƯ Đảng- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi- Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Toà án Nhân dân, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh… cùng gần 100 cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.
Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã nêu rõ: “Những năm qua, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của báo chí, công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức và hành động.

Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp tích cực, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, báo chí còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cùng với việc chỉ rõ 27 biểu hiện về vấn đề này, đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, cũng như xác định những nguyên nhân và giải pháp khắc phục”.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, là đòi hỏi của cuộc sống hiện nay. Trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc này, các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong thời gian qua; làm rõ những ưu điểm, hạn chế; chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quản; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Tập trung kiến nghị các vấn đề quan trọng trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí hiện nay, trong đó có các vấn đề: Cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí; Cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin; Việc xử lý sai phạm của cơ quan báo chí; Các giải pháp bồi dưỡng năng lực, trình độ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm phát huy cao nhất vai trò của báo chí trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan ban, ngành và các cơ quan báo chí cũng đã trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cũng như trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam và các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng, gắn bó chặt chẽ. Báo chí vừa phải truyền tải nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái, tham nhũng một cách quyết liệt vì đây là vấn đề đe dọa tới sự tồn vong của đất nước. Suy thoái, tham nhũng sẽ gây biến động trong xã hội, cướp đi cơ hội phát triển của đất nước. Báo chí phải “khuấy động”, hình thành phong trào nhân dân tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng”.
Tham nhũng và suy thoái, ngoài cá nhân tham nhũng suy thoái trực tiếp, ít nhất có một người nữa biết vì tham nhũng, suy thoái là vấn đề hai chiều. Nhưng vấn đề phải có cơ chế nào cho chủ thể tham gia vào tham nhũng, suy thoái nói ra điều đó và phải có cơ chế nào bảo vệ người tố giác- Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam đặt vấn đề. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Cần phải khảo sát để làm rõ quy trình, con đường tạo ra tham nhũng, cơ chế duy trì tham nhũng. Đã đến lúc phải vào cuộc chống tham nhũng, suy thoái vì tương lai của đất nước, không thể chậm trễ.

Khẳng định trách nhiệm của MTTQ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo chí của Mặt trận cùng vào cuộc đồng hành chống tham nhũng. MTTQ sẽ phối hợp cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam rà soát thông tin báo chí, nhân dân phản ánh để chọn lọc chuyển đến cơ quan chính quyền nếu đủ cơ sở hoặc chuyển đến Ủy ban kiểm tra Đảng.
“Mặt trận và các tổ chức thành viên, Hội Nhà báo Việt Nam theo định kỳ hàng quý sẽ rà soát thông tin về tham nhũng, suy thoái qua báo chí và người dân, có sự tham dự của Ban Tuyên giáo Trung ương. MTTQ Việt Nam cam kết sẽ tham gia tích cực trong việc thực hiện chống tham nhũng, suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”, Chủ tịch Uỷ ban TƯ. MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, việc đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây là vấn đề có tính quy luật, ngay từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, vấn đề chống suy thoái đã được đặt ra.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu ra yêu cầu là phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong Nghị quyết Trung ương 4 có nêu rõ vai trò của báo chí, nhấn mạnh nhiệm vụ phải phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Việc tổ chức tọa đàm hôm nay là việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất nặng nề của những người làm báo và mỗi tờ báo, mỗi người làm báo đều phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa mà Đảng đã giao”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, với vai trò của mình và mang tinh thần “phò chính, trừ tà”, thời gian qua, báo chí đã tích cực đi đầu trong việc tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Thông tin kịp thời, chính xác các vụ việc cho các cơ quan chức năng và thực tế cho thấy rất nhiều vụ việc, vụ án tham ô, tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan chức năng xử lý bắt đầu bằng việc phát hiện và thông tin từ báo chí.

Bên cạnh đó, những vụ việc mà báo chí tham gia, phản ánh cũng tạo áp lực dư luận cần thiết để thúc đẩy các cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan xét xử đưa các vụ việc ra xử lý nhanh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì các tờ báo cũng phát huy mạnh mẽ được vai trò và trách nhiệm của mình…

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với báo chí, đó là thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống suy thoái chưa cân đối, hài hòa giữa “xây” và “chống”. Việc thông tin tuyên truyền về các nội dung “tốt” nội dung còn ít, tính đấu tranh không cao, sức lan tỏa không lớn, chưa được thường xuyên, trong khi đưa thông tin “xấu” còn bỏ ngỏ, số vụ việc phát hiện còn ít, tính đấu tranh chưa sắc sảo, thông tin chưa vững chắc, độ dũng cảm kiên định còn bị lung lay, thậm chí bị mua chuộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: “Đấu tranh phòng chống tiêu cực đòi hỏi dũng khí, tinh thần chiến đấu cao, bảo vệ chính nghĩa. Đồng thời, mỗi nhà báo cần tuân thủ nghiêm pháp luật, sống gương mẫu, lao động nghề nghiệp cẩn trọng, nghiêm túc để các sản phẩm báo chí có giá trị thực tế cao. Bản thân mỗi nhà báo phải phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình để mình thực sự gương mẫu, có nền tảng kiến thức tốt, bài viết mới có sức lay động xã hội. Đây là một cuộc đấu tranh không hề đơn giản mà rất cam go, phức tạp nhưng là cuộc đấu tranh mà nếu thực hiện đồng bộ, tích cực, quyết tâm sẽ có kết quả”.

Đặc biệt, đề cập tới các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị báo chí tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa vai trò của mình trong đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận thức đầy đủ những biểu hiệu của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng cần thống nhất, thông suốt, thường xuyên, kịp thời tới các cơ quan báo chí; đẩy mạnh sự chỉ đạo định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí; tăng cường kỷ luật đảng đối với các đảng viên hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng trong các cơ quan báo chí.

“Bản thân mỗi cơ quan báo chí cần tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để khắc phục sự suy thoái trong chính nội bộ các cơ quan báo chí. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quan chủ quản báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí gắn liền với việc đảm bảo tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí. Ngoài ra, cần tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho báo chí để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, việc thực hiện các quy định về đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh.

Ngọc Lành