Để đạt được kết quả đó và để Du lịch Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh đề ra, thời gian qua,các sở ngành, địa phương đã luôn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, đơn vị doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền nhằm hướng mọi đối tượng hiểu rõ vị trí, vai trò, động lực thúc đẩy của ngành du lịch. Ngành du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính chất liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao; đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh quốc phòng. Mọi người dân, các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp cần hiểu rõ nội dung “Bộ quy tắc ứng xử Nụ cười Hạ Long”, chung tay xây dựng hình ảnh, biểu tượng du lịch Quảng Ninh, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
 Tàu du lịch ở Quảng Ninh đưa du khách ra đảo

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng đã có nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy phát triển du lịch. Cơ cấu ngành đã có những thay đổi tích cực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Ngành đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn để tạo động lực phát triển du lịch; tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp; đổi mới, tăng cường xúc tiến quảng bá và hợp tác phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch.

Nguyễn Quân