leftcenterrightdel
Không thi công Dự án Điểm dừng chân tại vùng lõi của Di sản Vịnh Hạ Long. Ảnh: MH 
Trước đó, Bộ VH,TT&DL nhận được Công văn số 2895/UBND-XD4 ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị thẩm định, thỏa thuận hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long.

Theo Bộ VH,TT&DL, địa điểm thực hiện Dự án thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Do đó, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn địa điểm khác phù hợp thuộc vùng đệm của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long để triển khai Dự án nói trên nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vịnh Hạ Long.

Minh Hằng