leftcenterrightdel
Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông tại Hội nghị. Ảnh: Đức Huy

Tới dự Hội nghị có ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; cùng đại diện lãnh đạo cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành xuất bản phẩm trên toàn quốc.

Năm 2017, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản 62.800 tên xuất bản phẩm. Trong đó, có 387 tên xuất bản phẩm điện tử. Với xuất bản phẩm dạng sách in, đã xuất bản 30.851 cuốn với 312.510.500 bản; xuất bản phẩm dạng điện tử: 217 xuất bản phẩm với 3.757.261 lượt bán; các xuất bản phẩm khác dạng đĩa CD, DVD, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại: 1.800 xuất bản phẩm với 33.000.000 bản; mức hưởng thụ bình quân đạt khoảng 3,3 bản sách/người/năm.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của các nhà xuất bản có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2016. Cụ thể như: Tổng doanh thu là 2.892,585 tỷ đồng (tăng 31,4% so với năm 2016); Nộp ngân sách 109,311 tỷ đồng (tăng 59% so với năm 2016). Nhiều nhà xuất bản chấm dứt tình trạng hoạt động cầm chừng, thua lỗ, chuyển sang giai đoạn phát triển, kinh doanh ổn định và có lãi như: Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam...

Nội dung xuất bản phẩm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của năm và phục vụ kịp thời các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được xuất bản; tiếp tục ra mắt bạn đọc mảng sách về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương điển hình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước...

Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, tổng số sách phát hành trên cả nước: 415,6 triệu bản; số xuất bản phẩm khác phát hành: 114,8 triệu bản; xuất bản phẩm xuất - nhập khẩu: Xuất khẩu: 400 nghìn bản sách; 6 triệu tờ báo, tạp chí, nhập khẩu gần 30 triệu bản sách; hơn 11 triệu đĩa CD, DVD; hơn 7 triệu tờ báo, tạp chí.

Về mạng lưới phát hành, mặc dù năm 2017 có nhiều khó khăn nhưng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm tại địa bàn các tỉnh, thành phố, quận, huyện về cơ bản vẫn được duy trì và phát triển. Nhiều đơn vị phát hành sách đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, năng động, tích cực tìm các biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Công tác đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phát hiện và xử lý 155 xuất bản phẩm vi phạm của các nhà xuất bản (giảm 5% so với năm 2016).

Hoàng Lan