leftcenterrightdel
Họp báo công bố hội thảo tại Quảng Ninh. Ảnh 

Dự kiến Hội thảo sẽ có sự tham gia của hơn 250 đại biểu, bao gồm thành viên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; các nhà khoa học lĩnh vực lý luận, phê bình…

Chủ đề “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển” được chọn từ ý kiến của những nhà khoa học đầu ngành, đáp ứng yêu cầu của đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay cả trên phương diện thực tiễn sáng tác, lý luận phê bình cũng như quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật.

PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, Hội thảo đã nhận được 70 tham luận của các tác giả với nhiều góc độ, quan điểm khác nhau.

Hội thảo là cơ hội để tăng cường đối thoại, tranh luận, tiếp thu các đề xuất kiến nghị, từ đó góp phần xây dựng luận cứ khoa học để có những đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành có cơ chế phù hợp trong quản lý văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

PV