Bản tin Công Luận 22: 11 hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ trong suốt 18 năm

Thứ Hai, 23-11-2015