Bản tin Công luận 56: Cư dân Licogi 13 sống “thấp thỏm” vì sai phạm của chủ đầu tư

Thứ Hai, 25-07-2016