Bản tin Công luận 59: Quảng Ninh rà soát lại việc di dời hơn 200 hộ dân ở phường Bạch Đằng

Thứ Hai, 15-08-2016