Bản tin Công luận số 23: Nghi vấn hãng Sơn Kodak làm giả nhiều sản phẩm

Thứ Hai, 30-11-2015