Sau cổ phần hóa, Hãng phim truyện Việt Nam sẽ đi về đâu?

Chủ Nhật, 29-05-2016