Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái:
Xây nền tảng cho một đô thị loại III vào năm 2020

(NBCL) Với những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, không ngừng mời gọi các nhà đầu tư, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương là những chủ trương, quyết sách lớn từ tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, định hướng đầu tư mở rộng không gian thị xã Nghĩa Lộ, đưa Nghĩa Lộ dần đạt tiêu chí đô thị loại III…là những điểm nhấn để thu hút đầu tư cũng là chiến lược phát triển của tỉnh nhà. Và có thể nói, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng liên kết để phát triển kinh tế xã hội, tiến gần hơn với định hướng trở thành một đô thị loại III vào năm 2020.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thị xã Nghĩa Lộ.
Bà Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thị xã Nghĩa Lộ.

Quyết tâm cải cách hành chính hiệu quả

Có thể nói rằng, một trong những điểm hấp dẫn các nhà đầu tư đến với Yên Bái nói chung và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng thời gian qua, chính là việc quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường trong thu hút đầu tư. Trên tinh thần cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư về địa phương, ngoài các ưu đãi về thuê đất, hỗ trợ sáng tạo, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng… một biện pháp mà tỉnh Yên Bái chủ trương thực hiện là vấn đề cải cách TTHC, giảm tối thiểu về thời gian phê duyệt, cấp giấy chứng nhận… các dự án đầu tư.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đến quyết tâm của đơn vị, thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt coi trọng cải cách hành chính, tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, gần gũi và thân thiện. Vì vậy, trong năm 2016 công tác cải cách hành chính của thị xã Nghĩa Lộ luôn bám sát vào các chủ trương của Đảng, nội dung, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và UBND tỉnh đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính đạt 70% so với kế hoạch đầu năm đề ra. Theo đó, hệ thống thể chế tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, bộ máy hành chính từ thị xã đến xã, phường có bước chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính là đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. Từ đó, các hồ sơ được giải quyết nhanh chóng giảm được thời gian, chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân, thuận lợi trong giao dịch.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến trong cải cách hành chính áp dụng vào điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình như: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước; bố trí, sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ… đã góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Hơn thế nữa, cơ chế một cửa, một cửa liên thông khắc phục được tình trạng đùn đẩy công việc, không rõ trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp so với trước khi chưa thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Điều đó thể hiện rõ nét ở đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa cấp xã, phường, cấp thị xã trong đề án quy định rõ từng cơ quan giải quyết những công việc cụ thể; thủ tục, hồ sơ, lệ phí được công khai minh bạch. Từ đó, các loại công việc được áp dụng giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 9 tháng đầu năm 2016 với tổng số thủ tục hành chính đã giải quyết là 2.420 thủ tục. Cùng với đó, cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa được tăng cường, đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc. Đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa cũng hỗ trợ phần nào nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua.

Phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế bền vững

Với mục tiêu chung là phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng liên kết để phát triển kinh tế – xã hội. Thị xã xác định phát triển theo hướng vừa hội nhập, vừa phát huy tối đa bản sắc dân tộc, làm tiền đề để phát triển văn hóa và du lịch, xây dựng hình ảnh con người Nghĩa Lộ hiện đại, văn minh.

Với quyết tâm xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III vào năm 2020, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng liên kết để phát triển kinh tế - xã hội.
Với quyết tâm xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III vào năm 2020, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng liên kết để phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, những năm gần đây, Nghĩa Lộ đã tăng cường đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, công trình giao thông, các thiết chế văn hóa quan trọng và các khu dân cư đô thị mới. Đồng thời, thị xã đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế, tập trung phát triển thương mại – du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa, trung tâm thương mại – du lịch khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái, đô thị loại III vào năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, thị xã đã đề ra những chỉ tiêu quan trọng trong đó hướng đến giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 đạt 150 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 140 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 220 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2020 đạt 1.735 tỷ đồng; đón và phục vụ khách du lịch phấn đấu đạt 128.000 lượt người. Các chỉ tiêu nổi bật khác như số lao động được tạo việc làm hàng năm đạt 1.000 lao động trở lên, bình quân hàng năm giảm 3,5% tỷ lệ hộ nghèo và 100% xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã…

Bên cạnh đó, vấn đề xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại III cũng là một giải pháp trọng tâm được thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hài hòa giữa thành thị và nông thôn, theo tiêu chí đô thị loại III. Cùng với đó là liên kết với các địa phương trong tỉnh hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các trung tâm kinh tế lớn của khu vực và đất nước. Ngoài ra, thị xã sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị theo tiêu chuẩn đô thị, liên kết với huyện Văn Chấn xây dựng các công trình hạ tầng về xử lý rác thải, nước thải phục vụ cho các đô thị trong vùng. Trước mắt, Nghĩa Lộ tập trung thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, vỉa hè, mặt đường các tuyến phố nội thị. Đồng thời, tập trung hoàn thành xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang đầu tư và các hạ tầng thiết yếu cho đô thị loại III. Nhiều dự án điển hình như Dự án của Công ty May Chiến Thắng tại thị xã được quan tâm, tạo mọi điều kiện để có một môi trường hoạt động hiệu quả nhất.

Đối với lĩnh vực văn hóa, môi trường, thị xã sẽ tập trung thực hiện Đề án xây dựng thị xã Văn hóa du lịch Nghĩa Lộ, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với phát triển mạnh khoa học và công nghệ. Cùng với đó, Nghĩa Lộ cũng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, tăng cường làm tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đổi mới có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể khẳng định rằng, tỉnh Yên Bái đang tạo nên những đột phá mang dấu ấn riêng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với mảnh đất này. Góp vào những thành tích ấy, có công đi đầu của Thị xã Nghĩa Lộ – điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái.

Đắc Nguyên – Hà Vân