Xóa sổ Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam

(CLO) Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: ông Tân Diệp Ái theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh Cấp lần đầu ngày 26/3/2015 sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 12/8/2016 trên phạm vi toàn quốc.

6222016101519ammlm-software
Thêm một Cty đa cấp chấm dứt hoạt động

Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Hải Phòng, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Kiên Giang, Bắc Giang, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh: Người liên hệ: Quang Diệu Nhi; Điện thoại: 0938 609 613.

Tỉnh Lạng Sơn: Người liên hệ: Vũ Thị Lợi; Địa chỉ: Số 25, ngõ 8, đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 0917 539 636

Cục QLCT cũng đề  nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP./.

Trâm Anh