Điều chỉnh kích thước chữ

Bạc Liêu: Kỷ luật Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

(CLO) UBKT Tỉnh uỷ đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Sách, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải bằng hình thức khiển trách do đồng chí Trần Văn Hải đã có khuyết điểm, vi phạm.

Audio
ảnh minh họa

ảnh minh họa

Theo UBKTTW, vừa qua, tại kỳ họp thứ 30, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 đồng chí ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 5 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 1 đảng viên diện cấp ủy cấp dưới quản lý; xem xét, kết luận kiểm tra việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với 1 cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Qua kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm về những vi phạm, tồn tại, đồng thời có giải pháp khắc phục.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Sách, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải bằng hình thức khiển trách do đồng chí Trần Văn Hải đã có khuyết điểm, vi phạm là thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

PV