Điều chỉnh kích thước chữ

BHXH Đà Nẵng với giải pháp cân đối nguồn chi BHYT

(CLO) Năm 2019, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, BHXH thành phố xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo điều hành, trong đó, công tác giám định BHYTnhằm đảm bảo cân đối nguồn chi quỹ BHYT được quan tâm đặc biệt.

Báo nói Công luận

Trước tình hình 2 tháng đầu năm 2019, chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng vượt bất thường so với mức phân bổ dự kiến bình quân mỗi tháng. Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã ban hành văn bản số 311/BHXH-GĐBHYT gửi Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn đề nghị phối hợp tăng cường thực hiện các giải pháp để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT ngay từ những tháng đầu năm, nhằm thực hiện cân đối nguồn chi phí KCB BHYT năm 2019 khi được Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định tại Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17.10.2018.

BHXH Đà Nẵng đề nghị Sở y tế và các đơn vị KCB tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp

BHXH Đà Nẵng đề nghị Sở y tế và các đơn vị KCB tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp

Theo đó, BHXH thành phố đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở KCB trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nguồn chi phí KCB BHYT dự kiến được giao năm 2019, báo cáo đồng thời Sở Y tế và BHXH thành phố để theo dõi, giám sát. Đồng thời, đề nghị Sở y tế Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu ngay sau khi kết thúc điều trị lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Song song với đó là thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn thành phố, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phân bổ nguồn chi phí KCB.

Mặt khác, BHXH Đà Nẵng cũng đưa ra đề nghị đối với các cơ sở KCB BHYT, cụ thể là cần tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng chi phí KCB BHYT được giao một cách hiệu quả, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người bệnh; nâng cao tinh thần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, chỉ định điều trị nội trú, sử dụng dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền hợp lý, an toàn, tiết kiệm đồng thời có kế hoạch điều chỉnh các chi phí chưa hợp lý trong thời gian tiếp theo.

PV