Điều chỉnh kích thước chữ

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Ngân hàng Nhà nước và 5 địa phương

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung hơn 218 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 138 tỷ đồng để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng. Ảnh minh họa

Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 138 tỷ đồng để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng. Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 138,592 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam); bổ sung 79,854 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho Dự án Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của 5 địa phương, trong đó Hà Giang 28 tỷ đồng, Hòa Bình 18 tỷ đồng, Quảng Trị 8,454 tỷ đồng, Kon Tum 16,4 tỷ đồng và Trà Vinh 9 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo; thực hiện giao kế hoạch bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 địa phương trên theo quy định.

PV