Điều chỉnh kích thước chữ

Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp: Những bước đi “đúng, trúng, hiệu quả”

(NB&CL) Một trong những bước tiến của ngành bảo hiểm xã hội thời gian qua chính là vấn đề cải cách hành chính trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, BH thất nghiệp. Điều ấy đã được Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá cao trong chương trình làm việc chiều 15/5 tại Phiên họp thứ 24 (tháng 5/2018) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Để thấy, những nỗ lực trong cải cách hành chính của ngành đạt hiệu quả và khả thi trong thực tiễn.

Từ  những kết quả đột phá được đánh giá cao

Tại phiên họp này, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thuý Anh cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, với một số nội dung chủ yếu như là việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 được thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm và Nghị quyết 1083, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngành BHXH và các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn về an sinh xã hội;

 Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của công tác BHXH; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về trình độ quản lý của hệ thống BHXH Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban có nhấn mạnh công tác cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp đạt được nhiều kết quả đột phá. Cụ thể là đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. 

Cơ quan BHXH Việt Nam đã thăng hạng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung về dịch vụ công của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; góp phần tăng thứ hạng về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh của Việt Nam. 

Một trong những yếu tố then chốt làm nên những kết quả đột phá ấy chính là việc ưu tiên bố trí kinh phí cho đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH đã mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, BH thất nghiệp. 

Đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xây dựng hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt kết quả tốt, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng và trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Bên cạnh đó, về đề xuất chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021, Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh cho biết, Ủy ban thống nhất với Chính phủ về căn cứ pháp lý làm cơ sở để xác định chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp cho giai đoạn 2019-2021, đồng thời đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm; tích cực hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành ổn định, thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm. 

leftcenterrightdel
 

Nghĩ đến những chiến lược cải cách hợp lý

Để có được những kết quả khả quan, với những đánh giá và ghi nhận như vậy, Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) những năm qua đã tích cực không ngừng đưa ra những cải cách hành chính mang tính đột phá, hướng đến sự thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người lao động. 

Ngành đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp để cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là những bước đi “đúng, trúng, hiệu quả”.

Điểm nhấn của cải cách chính là việc thực hiện cắt giảm số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Ngành đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành. 

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất.

 Bên cạnh đó, ngành cũng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp, để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu không cần thiết, gây phiền hà, lãng phí cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, rà soát sửa đổi các quy trình nghiệp vụ về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH theo Nghị quyết Chính phủ về Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam. 

Tất cả các TTHC của Ngành đều được công bố và cập nhật trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đồng thời công khai trên Trang điện tử của Ngành và tổ chức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH địa phương theo quy định. 

Đặc biệt, việc cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng là điểm nổi bật trong việc cải cách hành chính. 

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu hộ gia đình, quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho người tham gia BHXH... chính là bước đột phá hướng đến lợi ích của người dân.

Bảo Minh