Điều chỉnh kích thước chữ

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 20 năm xây dựng và phát triển

(NB&CL) Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tiềm năng to lớn về hoạt động khai thác kinh tế biển, có nhiều cửa sông, vũng vịnh như vịnh Sơn Dương Vũng Áng với độ sâu và điều kiện tự nhiên lớn hàng đầu Việt Nam, gần với tuyến giao thông hàng hải quốc tế, rất thuận tiện cho việc xây dựng cảng biển.

Đó là những tiền đề về địa lý hết sức quan trọng để Hà Tĩnh phát triển kinh tế biển nói chung và kinh tế hàng hải nói riêng. Trước những tiềm năng, lợi thế và thực tế phát triển của kinh tế hàng hải tại khu vực, ngày 13/12/2000 Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã ra quyết định số 462/2000/QĐ-CHHVN thành lập Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại các cảng biển và khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì Cảng biển Hà Tĩnh là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I). Trong đó Khu bến Vũng Áng là khu bến cảng tổng hợp, có bến chuyên dùng phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Vũng Áng và là một đầu mối cửa ngõ tiếp chuyển hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Trụ sở Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh.

Trụ sở Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh.

Từ chỗ chỉ có 01 cầu cảng chiều dài 185,5m tiếp nhận cỡ tàu 15.000DWT, thì đến nay cảng biển Hà Tĩnh đã có 23 cầu cảng hoạt động khai thác, với tổng chiều dài gần 5.000m. Đặc biệt Cảng biển Hà Tĩnh có khả năng tiếp nhận tàu chở hàng rời có trọng tải đến 200.000DWT. Năm 2019 có trên 4.000 lượt tàu đến cảng với khối lượng hàng hóa đạt gần 33 triệu tấn. Đây là những con số ấn tượng để đánh dấu bước phát triển đột phá của cảng biển Hà Tĩnh.

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh.

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh.

Góp phần đạt được những kết quả đó có vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực là Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Từ buổi đầu thành lập còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời phát huy truyền thống của ngành hàng hải đi trước mở đường, vượt mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả đáng tự hào, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và khu vực.

Tập thể cán bộ, công nhân viên chức.

Tập thể cán bộ, công nhân viên chức.

Tập thể cán bộ, công nhân viên chức.

Tập thể cán bộ, công nhân viên chức.

Nghị quyết số 36-NQ/TW của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra cho ngành hàng hải một vận hội mới. Cùng với đó là Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đã tạo tiền đề cho cảng biển Hà Tĩnh một bước phát triển đột phá với cỡ tàu đến 300.000 DWT và khối lượng hàng hóa thông qua đạt hơn 100 triệu tấn một năm. Sự ra đời và phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai đã và đang tạo một miền hậu phương rộng lớn đầy tiềm năng cho kinh tế hàng hải Hà Tĩnh.

Tự hào với những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua và để đáp ứng sự phát triển trong tình hình mới, nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả đang được Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh triển khai để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

PV