Điều chỉnh kích thước chữ

Chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô ngày càng được nâng cao

(CLO) Sáng 3/8, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ 2020.

Báo nói Công luận

Sau hơn 2 năm triển khai, Chương trình 04-CTr/TU bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu của Chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015). Trong đó, chỉ tiêu pháp lệnh về văn hóa hàng năm đều đạt và đi vào chất lượng.

Cụ thể, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 đạt 86,5% (năm 2015 đạt 85%, năm 2016 đạt 86%); tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đạt 60% (năm 2015 đạt 55%, năm 2016 đạt 55,2%).

Chỉ tiêu xây dựng và công nhận thêm trường công lập đạt chất lượng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo; số giường bệnh, số bác sỹ;... tăng cao. Riêng đối với chỉ tiêu số lao động được giải quyết hàng năm đều vượt so với yêu cầu đặt ra.

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngoài ra, có 4/19 chỉ tiêu của Chương trình đã cán đích là chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5% (năm 2015 là 9,4%, năm 2016 là 9,2%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo chuẩn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được về việc thực hiện Chương trình 04 trong thời gian qua. Hai năm cuối nhiệm kỳ, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ. Giao Sở Văn hóa và Thể thao tập trung tuyên truyền, xây dựng, bổ sung chế tài Bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan Nhà nước và nơi công cộng trên địa bàn.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh; Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, phân tuyến, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu học sinh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh công tác triển khai, thực hiện Chương trình 04 trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, biểu dương tỷ lệ giảm nghèo nhanh; tỷ lệ thất nghiệp; phúc lợi xã hội được chú trọng, nâng cao;...

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ, các đơn vị cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, đưa ra các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiến độ hoàn thiện. Ban chỉ đạo cần đổi mới cách làm; rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực, bổ sung sửa đổi theo thẩm quyền; quy rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo.

P.V