Điều chỉnh kích thước chữ

Chính quyền địa phương và người dân phản đối

(CLO) Trả lời văn bản của Sở TNMT về việc cho ý kiến tham gia đối với đề nghị khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực thôn Kim Sơn và Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên của Công ty cổ phần thương mại than khoáng sản Việt Tiến, chính quyền và nhân dân xã Tiên Sơn đã thẳng thắn phản đối...

Về đề nghị xin được đào cát sông Cầu, Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Việt Yên, UBND xã Tiên Sơn, cho biết: “Sở TN&MT nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Cầu của Công ty cổ phần thương mại than khoáng sản Việt Tiến tại khu vực thôn Kim Sơn và Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ thấy khu vực xin khai thác khoáng sản nêu trên thuộc địa điểm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (cát, sỏi) lòng sông Cầu tại thôn Thần Chúc và Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên cho Công ty cổ phần thương mại than khoáng sản Việt Tiến (Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 8/5/2018).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Việt Yên, UBND xã Tiên Sơn xem xét, cho ý kiến về các vấn đề có liên quan đối với khu vực đề nghị khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần thương mại than khoáng sản Việt Tiến”.

Điểm đặc biệt ở công văn này là: Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang xin ý kiến nhưng lại đề nghị nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Việt Yên, UBND xã Tiên Sơn không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý việc cho phép đào cát trên sông Cầu!

leftcenterrightdel
Văn bản của UBND xã Tiên Sơn gửi UBND tỉnh, Sở TNMT Bắc Giang

Đến ngày 23/7/2018, UBND xã Tiên Sơn đã có công văn số 157/UBND-ĐC về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị khai thác khoảng sản (cát, sỏi) tại khu vực thôn Kim Sơn, thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, gửi UBND tỉnh Bắc Giang, Sở TNMT tỉnh, UBND huyện Việt Yên và Phòng TNMT huyện Việt Yên.

Theo đó, ngày 11/7/2018, UBND xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên nhận được công văn số 1635/TNMT-TNKS ngày 11/7/2018 của Sở TNMT tỉnh Bắc Giang về vệc cho ý kiến tham gia đối với đề nghị khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực thôn Kim Sơn và thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn của sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Cầu tại khu vực 2 thôn trên của Công ty CPTM than-khoáng sáng Việt Tiến và các hồ sơ liên quan, UBND xã Tiên Sơn đã triển khai lấy ý kiến đối với thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND, MTTQ xã, cấp ủy, ban lãnh đạo 2 thôn và ý kiến một số người dân. Qua việc xin ý kiến, UBND xã trả lời một số nội dung:

Ý kiến của thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND, MTTQ xã, Cấp ủy, ban lãnh đạo hai thôn cơ bản không đồng tình với dự án, với lý do tại hai dự án nêu trên: vị trí bãi ven sông thuộc thôn Kim Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt là bãi tập kết chứa cát, sỏi ven sông; vị trí bãi ven sông thuộc thôn Thần Chúc đã được UBND tỉnh phê duyệt một phần là bãi vật liệu đắp đê, nếu cho khai thác cát, sỏi lòng sông có thể gây ra vấn đề sạt lở hai bên bờ sông, không thể làm bãi chứa vật liệt cát, sỏi, không còn đất đắp đê, hơn thế hai vị trí này đều nằm ở vị trí đê sung yếu, đặc biệt là trước đây đã từng xảy ra vỡ đê ở hai vị trí này;

Bên cạnh đó, ý kiến của đại đa số người dân đã gay gắt, không đồng tình với dự án, với lý do: sợ khi cấp phép khai thác sẽ xảy ra việc khai thác không đúng quy định, khó kiểm tra, giám sát; đặc biệt bãi ven sông liền kề dự án đề nghị thuộc thôn Thần Chúc là diện tích đất chuyên canh rau mầm, đem lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Nếu cho khai thác cát, sỏi lòng sông sẽ xảy ra sạt lở, ảnh hưởng lớn đến vấn đề sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng an toàn đê điều.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh - Lạng Thương