Điều chỉnh kích thước chữ

Cho phép 4 địa phương sử dụng hơn 15.000 tỷ đồng để đầu tư dự án

(CLO) Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

Audio
Thành phố Hà Nội được sử dụng 5.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để thực hiện các dự án. Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội được sử dụng 5.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để thực hiện các dự án. Ảnh minh họa

Theo đó, Thành phố Hà Nội được sử dụng 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương được sử dụng 4.000 tỷ đồng.

Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.

Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn này tại địa phương.

T.Toàn