Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 1/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu thuộc tổ đại biểu số 1, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 6 luật; cho ý kiến về 9 dự án luật; quyết định nhiều vấn đề kinh tế- xã hội quan trọng của đất nước.


leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi cử tri TP.HCM tại buổi tiếp xúc

Cử tri TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước việc thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời chúng ta đã tổ chức thành công Năm APEC 2017, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về các vấn đề như nạn bạo hành, xâm hại trẻ em chưa được ngăn chặn; bộ máy hệ thống chính trị còn cồng kềnh; phong trào xây dựng gia đình văn hóa chưa hiệu quả thực chất; cần bảo đảm môi trường sống lành mạnh, bền vững; có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị hết sức tâm huyết, sâu sắc của cử tri, thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao trước những vấn đề quan trọng, bức thiết của cả nước cũng như của TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước khẳng định, các ý kiến sẽ được phản ánh tới Quốc hội, các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Trao đổi ý kiến về một số vấn đề cử tri nêu ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến của cử tri đánh giá về tình hình thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước năm 2017, trong đó có việc tổ chức Năm APEC 2017, nhất là Tuần lễ Cấp cao lần thứ 25 thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, từ nội dung, văn kiện, tuyên truyền- văn hóa đến lễ tân, hậu cầu, an ninh và y tế, cả về đa phương và song phương, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Lãnh đạo các nền kinh tế APEC đều đánh giá cao chủ nhà Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, tạo động lực mới cho một tương lai chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của châu Á- Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò của APEC trong quản trị kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm nay, góp phần nâng cao vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực; là mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với châu Á- Thái Bình Dương. Năm APEC 2017 với nhiều dấu ấn mang tính lịch sử đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước, khẳng định năng lực chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế, cơ chế hợp tác đa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của APEC về xây dựng châu Á- Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Về vấn đề tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đồng tình với ý kiến cử tri về bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, có nơi, có chỗ còn hoạt động kém hiệu quả, Chủ tịch nước cho rằng, đây là vấn đề khó, không thể nôn nóng, cần làm một cách bài bản, khoa học, thận trọng và kỹ lưỡng. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Về vấn đề phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước cho rằng, đây là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Cử tri đã nêu ra những kiến nghị, giải pháp rất đúng đắn, bài bản, cần được bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của cả nước cũng như của TP. Hồ Chí Minh, để làm sao đạt được mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phải đi liền với bảo vệ môi trường.

Về tình trạng bạo lực, bạo hành trẻ em thời gian qua có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang, lo lắng cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội, Chủ tịch nước cho biết, đã có ý kiến chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Chủ tịch nước khẳng định, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng, cùng với việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào cuộc sống, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân và toàn xã hội thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xã hội cần có thái độ phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em. Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và sự nỗ lực phối hợp tốt của các cơ quan chức năng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu, tích cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới phải tiếp tục làm tốt hơn, tạo chuyển biến một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, các cấp, các ngành. Đấu tranh chống tham nhũng phải rất kiên quyết, không loại trừ bất cứ ai nếu có hành vi tham nhũng. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải thu hồi được tài sản các đối tượng tham nhũng đã chiếm đoạt. 

Chủ tịch nước cũng đồng tình với ý kiến một số cử tri cho rằng, đấu tranh chống tham nhũng hết sức khó khăn, phức tạp, công tác điều tra, phát hiện rất khó khăn. Cùng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, liêm chính, phải nói không với tham nhũng thì mới đấu tranh với tham nhũng được.


PV