Điều chỉnh kích thước chữ

Có nên xác định đối tượng doanh nghiệp dựa vào doanh thu?

(CLO) Việc sử dụng tiêu chí vốn hay phân biệt theo lĩnh vực, ngành nghề làm cơ sở xác định đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi sẽ có bất cập. Do vậy, sử dụng tiêu chí doanh thu phản ánh thực chất kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới.

Áp dụng các chính sách ưu đãi, giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh TL)

Áp dụng các chính sách ưu đãi, giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh TL)

Cũng theo Bộ Tài chính, để tạo ra động lực mạnh mẽ trong khuyến khích các đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp mà theo đánh giá đây là nhóm đối tượng cần tập trung khuyến khích theo mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện chính sách riêng cho các đối tượng này theo hướng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh.

Việc áp dụng các chính sách ưu đãi đối với từng đối tượng đảm bảo mức độ khuyến khích, đặc biệt là khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng tích tụ, tích luỹ tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, là tiền đề giúp các DNNVV phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, những đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV căn cứ trên các tiêu chí doanh thu, số lượng lao động. Theo bà Hằng, Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Hỗ trợ DNNVV thì tiêu chí DNNVV được kết hợp nhiều tiêu chí cả về tổng doanh thu, người lao động, vốn ngành nghề, lĩnh vực hoạt động…

Tuy nhiên, việc sử dụng tiêu chí vốn hay phân biệt theo lĩnh vực, ngành nghề làm cơ sở xác định đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi sẽ có bất cập. Đặt trong xu thế doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực hiện nay, thì tổng số vốn ghi trên bảng thống kê tài sản bao gồm cả vốn đăng ký và vốn vay không phản ánh đúng quy mô hoạt động của doanh nghiệp… Do vậy, sử dụng tiêu chí doanh thu phản ánh thực chất kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới.

Đánh giá tác động của chính sách, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc thực hiện các giải pháp này có thể làm giảm thu NSNN khoảng 9.200 tỷ đồng/năm. Trong đó giải pháp giảm thuế suất cho doanh nghiêp nhỏ và siêu nhỏ giảm khoảng 6.500 tỷ đồng và giải pháp miễn thuế trong vòng 2 năm đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh khoảng 2.722 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm nghĩa vụ này trong ngắn hạn có gây áp lực lên cân đối NSNN nhưng về dài hạn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp cho NSNN vào những năm sau.

Hùng Quang