Điều chỉnh kích thước chữ
Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu:

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

(NB&CL) Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, năm 2018 vừa qua, Đảng bộ thị xã Giá Rai đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu ở thực tiễn và tạo nền tảng cho tương lai.

Báo nói Công luận

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, BCH Đảng bộ thị xã Giá Rai thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh và thị xã cho cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thị xã cũng kịp thời cụ thể hóa, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), Nghị quyết 29-NQ/TW,… của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tình hình trong nước, trong tỉnh đến các cán bộ trong Thị ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được tiến hành khá đồng bộ, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Thị ủy thị xã Giá Rai.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Thị ủy thị xã Giá Rai.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bên cạnh đó, công tác cán bộ cũng được địa phương thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, đúng quy trình, quy định. Cụ thể, trong năm 2018 đã điều động 06 đồng chí, luân chuyển 02 đồng chí, bổ nhiệm 03 đồng chí, chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT các đảng bộ ngành và các xã, phường 12 đồng chí. Nhìn chung, các cán bộ được luân chuyển, điều động đều phát huy tốt vai trò và trách nhiệm ở vị trí công tác mới.

Ngoài ra, Đảng bộ thị xã Giá Rai còn làm tốt công tác phát triển Đảng với 121 đảng viên được kết nạp (đạt 124% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn thị xã lên 2.936 người. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới thông qua các phong trào hành động, chú ý vào lực lượng trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc, công nhân, nông dân sản xuất giỏi,…

Cùng với thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng được cấp ủy và UBKT các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, công tác thi hành kỷ luật Đảng thực hiện kịp thời. Đáng chú ý, công tác vận động quần chúng và hoạt động của các cơ quan nội chính, bảo vệ pháp luật có nhiều tiến bộ, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng sâu sát, thiết thực và cụ thể,...

Theo ông Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Thị ủy Giá Rai, qua nửa nhiệm kỳ (2015 - 2020), tình hình kinh tế – xã hội của thị xã phát triển khá, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, để đạt được thành tích cao hơn trong thời gian tới, các địa phương cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò của BCH Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ cơ sở; các phường, xã cơ quan đơn vị cần nâng cao chất lượng hoạt động gắn với kỷ luật, kỷ cương,…

 Minh Luân