Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 bị phạt và truy thu thuế hơn 1,8 tỷ đồng

(CLO) Cục Thuế TP. HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng số 5 (SC5), số tiền phạt và truy thu hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế.

Audio
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Xây dựng số 5, địa chỉ tại Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Ông Phạm Văn Từ - Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, CTCP Xây dựng số 5 bị phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp với số tiền 276.746.553 đồng. Trong đó, phạt thuế giá trị gia tăng 80.374.547 đồng và phạt thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 196.372.007 đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Xây dựng số 5 còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với số tiền 1.383.732.774 đồng và tiền chập nộp thuế là 131.397.460 đồng.

Tổng cộng các khoản CTCP Xây dựng số 5 phải nộp bổ sung truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt là gần 1,8 tỷ đồng. Công ty có trách nhiệm nộp số tiền thuế, số tiền chậm nộp và tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Được biết, năm 2018 CTCP Xây dựng số 5 đã đạt được kết quả kinh doanh tăng trưởng khá cao, cụ thể công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.597 tỷ đồng, vượt 24% mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu thấp hơn tốc độ tăng của giá vốn nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 34% so với kết quả lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt 18% chỉ tiêu kế hoạch năm.

P.V