Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty Than Hạ Long: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I năm 2019

(CLO) Năm 2019, nhu cầu tiêu thụ than trong nước tiếp tục tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành than nói chung, Công ty Than Hạ Long nói riêng để nâng cao sản lượng khai thác, cải thiện môi trường và đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động ngày một tốt hơn.

Báo nói Công luận

Nắm bắt được xu hướng thị trường có nhiều thuận lợi, đặc biệt là chủng loại than của công ty phù hợp với thị trường nên năm 2018, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm, Công ty than Hạ Long đã tập trung đào lò chuẩn bị diện sẵn sàng nâng cao sản lượng năm 2019 theo nhu cầu và kế hoạch Tập đoàn giao.

Đặc biệt, đã khai thông diện sản xuất tại khu vực Khe Chàm I thuộc dự án Khe Chàm II-IV, nâng từ sản lượng 192 nghìn tấn (năm 2018) lên 660 nghìn tấn (năm 2019); khai thông chuẩn bị diện khai thác tầng -200/-100 khu Tân Lập. Đã rà soát, lập phương án và thi công cải tạo mạng gió khu vực Khe Chàm I; điều kiện vi khí hậu được cải thiện rõ rệt, đảm bảo các yêu cầu quy định.

Công ty Than Hạ Long sơ kết quý I/2019. Ảnh Trịnh Tuấn Anh.

Công ty Than Hạ Long sơ kết quý I/2019. Ảnh Trịnh Tuấn Anh.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Công ty luôn bám sát chủ trương, định hướng của Tập đoàn; tranh thủ điều kiện thuận lợi của thời tiết, tập trung chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng bám sát các diện sản xuất, bố trí cán bộ trực điều hành sản xuất một cách hợp lý; nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị (đặc biệt là các đơn vị có diện sản xuất khó khăn) để kịp thời có phương án xử lý vướng mắc, ách tắc trong sản xuất.

Tiếp tục đầu tư, thực hiện các gói thầu thuộc Dự án Khe Chàm II-IV; các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018 (chuyển tiếp); Dự án đầu tư Hệ thống tời cáp treo chở người giếng chính khu Khe Chàm I; Dự án đầu tư Hệ thống quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động…

Duy trì tốt việc xử lý nước thải; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại tại các khu vực; giữ vững an ninh trật tự, PCCN; bảo vệ an toàn tài sản công, không để xảy ra tiêu cực trong việc quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ do công ty quản lý.

Nhờ vậy, trong quý I/2019, mặc dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày, nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra với sản lượng đạt trên 417 nghìn tấn than, doanh thu 460 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 3.832 lao động với mức thu nhập bình quân là 13,51 triệu đồng/tháng, riêng thợ lò đạt 17,5 triệu mỗi tháng.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý II và 9 tháng cuối năm 2019, Công ty đã đề ra 11 giải pháp; trong đó, chú trọng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác, đào lò; triển khai cơ giới hóa nhẹ để tăng năng suất lao động, giảm nguy cơ mất an toàn cho NLĐ. Cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc, vận chuyển vật tư thiết bị và đi lại của công nhân.

Công ty Than Hạ Long trao thưởng cho cá nhân có thành tích tốt quý I/2019. Ảnh Trịnh Tuấn Anh.

Công ty Than Hạ Long trao thưởng cho cá nhân có thành tích tốt quý I/2019. Ảnh Trịnh Tuấn Anh.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các nội quy, quy trình, quy định về công tác AT- VSLĐ của CBCNV, xây dựng ý thức tự chủ an toàn. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới AT - VSV; triển khai phần mềm quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; điều kiện ăn, ở, làm việc, đi lại cho công nhân. Nghiên cứu triển khai xã hội hóa một số khâu phục vụ, phụ trợ theo chủ trương của Tập đoàn. Nâng cao chất lượng bữa ăn ca, thực hiện đầy đủ các chế độ bồi dưỡng theo quy định cho người lao động đặc biệt là thợ lò. Trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại theo tiêu chuẩn chung và quy định của Công ty Than Hạ Long.

Nguyễn Quân