Điều chỉnh kích thước chữ

Đạt chuẩn Nông thôn mới nhờ sức mạnh nội lực

(NB&CL) Bắt đầu với 3/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 40%. Đến nay, sau 6 năm triển khai thực hiện, Thọ Minh (Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa) đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Để đạt được kết quả như trên, ông Trịnh Ngọc Tấn, HUV, Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thọ Minh cho biết: Ngoài việc quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BCH Đảng bộ xã còn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, “lấy sức dân để lo cho dân”, phát huy nội lực, lấy dân làm gốc và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ, tạo sự đồng lòng thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân để thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng NTM.

Từ 3/19 tiêu chí, đó là kết quả khảo sát hiện trạng của xã Thọ Minh khi bắt tay vào xây dựng NTM, các tiêu chí còn lại chỉ đạt 30–40%, chủ yếu là các tiêu thí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng xây dựng hoặc nâng cấp mới đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Là xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 12,1%; nguồn thu của xã chủ yếu từ nông nghiệp; cơ sở vật chất giáo dục chưa đạt chuẩn; nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc; hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thôn phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được 40% so với nhu cầu.

Đó là những thách thức luôn đặt ra cho lãnh đạo xã nhiều nỗi trăn trở. Vì vậy, khi đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về nội dung này và xây dựng đề án để thực hiện. Từ đó, UBND xã đã ra quyết định thành lập các ban phát triển thôn, từ đó căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các thôn trên địa bàn xã.

Cùng lúc xã đã đồng thời tiến hành nhiều cách làm. Đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp nhân dân hiểu được, xây dựng NTM là “của dân, do dân và vì dân”, nhân dân làm nhân dân hưởng thụ. Trong quá trình huy động các nguồn lực từ xã đến các thôn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, các khoản đóng góp được họp bàn công khai, minh bạch dựa trên nguyên tắc “đồng tình, tự nguyện, tránh áp đặt”.

leftcenterrightdel
Một góc công sở xã Thọ Minh. 

Với những cách nghĩ, cách làm đúng đắn nên chỉ sau 6 năm xây dựng NTM, Thọ Minh đã có chuyển biến nhanh về mọi mặt. Nổi bật là trên các lĩnh vực kinh tế, xã đã quy hoạch được các vùng đồng chuyên canh năng suất, chất lượng cao như vùng mía công nghệ cao, vùng cây gai xanh... đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong những năm gần đây nghề mộc truyền thống của địa phương phát triển nhanh chóng vì vậy nhiều hộ gia đình có mức thu nhập khá tăng lên, dịch vụ, thương mại cũng có bước phát triển khởi sắc đáng kể.

Thu nhập được nâng cao, đời sống được cải thiện nên công tác xã hội hóa xây dựng NTM của Thọ Minh vì thế càng dễ dàng, thuận lợi. Không ít hộ gia đình ngoài đóng góp theo định mức quy định còn ủng hộ thêm sức người, sức của, thậm chí hiến đất để xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, công trình phúc lợi khác... Nhiều con em xa quê được tuyên truyền vận động cũng gửi tiền về ủng hộ xây dựng, làm cho chương trình xây dựng NTM của xã phát triển thành  một phong trào thi đua sâu rộng. Vì vậy, chỉ trong 2 năm 2016 và 2017 địa phương đã chỉnh tranh xây dựng mới hàng loạt các công trình như: Trụ sở làm việc; trung tâm văn hóa; các trường học; sân vận động; chợ nông thôn, xây dựng mới 10/10 nhà văn hóa và cải tạo bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông nông thôn và 71% giao thông nội đồng; cải tạo nâng cấp sửa chữa trạm y tế... Nhờ đó mà đã làm thay đổi nhanh diện mạo của xã, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 32,5 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4%, các tiêu chí còn lại đều được đánh giá đạt và đảm bảo về chất lượng. Tuy nhiên, thành công nhất trong xây dựng NTM của Thọ Minh chính là đã thu phục được lòng dân, được nhân dân ủng hộ và tin tưởng.

Xã Thọ Minh đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để nhân dân và cán bộ trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất để duy trì, nâng cao thành quả của Chương trình xây dựng NTM, xây dựng Thọ Minh thành xã NTM kiểu mẫu vào trước năm 2021.

P.V