Điều chỉnh kích thước chữ

Đề xuất bỏ quy định trạm thu phí cách nhau tối thiểu 70km

(CLO) Bộ GTVT đang lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trong đó có điểm mới là đề xuất bỏ quy định khoảng cách giữa 2 trạm thu ở trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70 km.

Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, theo Bộ GTVT, bỏ quy định này là tiếp thu ý kiến các bên cho rằng, việc quy định khoảng cách trạm thu phí đường bộ gặp khó khăn, chưa rõ cơ sở khoa học để đưa ra quy định, không phù hợp với các thông tư hiện hành...

leftcenterrightdel
Đề xuất bỏ quy định trạm thu phí cách nhau tối thiểu 70km 

Bộ GTVT cũng đề xuất, trạm thu phí đường bộ với đường địa phương phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ GTVT. 

Đối với quốc lộ, trạm thu phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương. Như vậy, so với dự thảo lần trước thì lần này bỏ lấy ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô và ý kiến của nhân dân địa phương. Điều này, Bộ GTVT lý giải, trước đó Bộ Tài chính có ý kiến cân nhắc thêm việc lấy ý kiến người dân, nếu đưa vào tiêu chí này cần có định lượng tỷ lệ thống nhất và không thống nhất để thực hiện, nên dự thảo mới bỏ 2 tiêu chí trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, Quốc hội đã có nghị quyết không thực hiện các dự án BOT trên các tuyến đường cũ, đường độc đạo; chỉ thực hiện trên các tuyến đường mới. Do đó, theo ông Thanh, quy định 2 trạm thu giá đường bộ cách nhau tối thiểu 70km không còn ý nghĩa.

PV