Điều chỉnh kích thước chữ

Doanh nghiệp Việt cần áp dụng thành công IFRS

(CLO) Hôm nay, 22/2, tại Hà Nội, Hội thảo “Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam" đã được tổ chức. Doanh nghiệp Việt cần áp dụng thành công IFRS là một trong những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo.

Báo nói Công luận
Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Đoàn Thúy)

Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Đoàn Thúy)

Hội thảo được Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức. Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết việc áp dụng IFRS tại Việt Nam xuất phát từ nhu cầu của Chính phủ khi đặt ra yêu cầu đưa Việt Nam phát triển bền vững, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo đó, muốn phát triển bền vững thì nhu cầu từng bước chuẩn mực báo cáo tài chính là cần thiết để tạo ra môi trường minh bạch thu hút vốn, với quan điểm khu vực tư nhân là động lực phát triển cho kinh tế Việt Nam. Việt Nam là nước có độ mở nền kinh tế cao, các hiệp định đều có quy định khuyến khích tự do thương mại, khuyến khích các dòng vốn đầu tư, nhất là từ khu vực tư nhân. Vì vậy, tất yếu Việt Nam cần thiết phải thực hiện chuẩn mực về báo cáo tài chính.

Cũng tại hội thảo, ông Konaka Tesuo, Trưởng đại diện Jica  tại Việt Nam cho biết, IFRS là một công cụ tài chính quan trọng, hỗ trợ nhà đâu tư có các thông tinh chính xác hơn về tài chính, mặt khác có thể huy động được các nguồn  lực tài chính toàn cầu.

Theo lãnh đạo Cục Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) thì việc áp dụng IFRS sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách rõ rệt thông qua việc nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh... Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam có thể so sánh được với các doanh nghiệp khác trên thế giới.

Tham luận tại Hội thảo, đề cập tới các khó khăn, thách thức của việc áp dụng IFRS tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là do thị trường vốn, thị trường tài chính của Việt Nam phát triển chưa đủ mạnh. Một số công cụ tài chính như trái phiếu chuyển đổi, công cụ phái sinh, cổ phiếu ưu đãi chưa được giao dịch rộng rãi nên hầu hết các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện giao dịch và hạch toán các nội dung kinh tế liên quan. Điều này dẫn tới việc doanh nghiệp khó có thể cung cấp thông tin về giá trị tài chính hợp lý một cách đáng tin cậy.

Đặc biệt, do IFRS yêu cầu một số kỹ thuật phức tạp và thực hiện một số đánh giá mang tính chủ quan như việc thực hiện các ước tính về giá trị hợp lý khi không có giá niêm yết trên thị trường, xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai…. nên nếu không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng thì doanh nghiệp Việt Nam khó có thể áp dụng IFRS thành công.

Đoàn Thúy