Điều chỉnh kích thước chữ
Đại hội Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2022:

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa được bầu làm Bí thư Chi bộ

(CLO) Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam làm Bí thư Chi bộ khóa mới.

Audio
Đại hội được bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Đại hội được bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa báo cáo những thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa báo cáo những thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2017-2020

Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng thông tin điện tử trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, là chi bộ ghép, thành lập từ tháng 9/2017. Tại nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội Chi bộ bầu đồng chí Trần Thị Kim Hoa giữ chức Bí thư Chi bộ.

Thời gian qua, Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ luôn chú trọng triển khai học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đưa chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn; Quan tâm việc đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tăng cường trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Việc chấp hành các văn bản của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết được 100% đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện.

Kết quả thực hiện triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) theo Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 25/01/2017 và Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 25/10/2017 của Đảng ủy Khối đạt chất lượng tốt. 

Không chỉ vậy, 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong 02 đơn vị đã tích cực tham gia hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) do Đảng ủy cơ quan tổ chức và thảo luận ý kiến đóng góp cho Chi bộ. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện việc nêu gương, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Cơ cấu tổ chức của hai đơn vị được kiện toàn; tích cực rà soát, thay đổi vị trí làm việc của cán bộ theo năng lực, tạo điều kiện cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Đảng ủy Khối được Chi bộ thực hiện tốt, được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ để quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị và tổ chức chính trị đoàn thể trong cơ quan thực hiện có hiệu quả việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống báo chí cách mạng. Chi bộ chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo hoạt động của tổ Công đoàn nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ được nâng cao

Về công tác xây dựng Đảng, đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phát huy vai trò của người lao động và tập thể trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị từng bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò vị trí của Bảo tàng Báo chí và Cổng thông tin điện tử. Năm 2019, Bảo tàng đã hoàn tất thủ tục và đầu năm 2020 đã kiện toàn một bước về bộ máy nhân sự cấp phòng, chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan dự kiến vào quý 2/2020.

Cổng thông tin điện tử khai trương hoạt động từ 4/2017. Đáp ứng được yêu cầu thông tin hành chính điện tử phục vụ kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công tác của các cấp hội. Đồng thời góp phần động viên khích lệ giới báo chí hoạt động đúng pháp luật, tôn chỉ mục đích. Đặc biệt là sản xuất, quản lý, sử dụng phần mềm gỡ bài, sửa bài đạt hiệu quả cao. Số lượng bạn đọc truy cập Cổng TTĐT ngày càng đông. Hiện nay, trung bình 5000 lượt truy cập/ngày.

Cùng với đó, về công tác tổ chức, Chi ủy quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được cơ quan cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên và chuyên viên chính đều tích cực học tập, đạt kết quả cao trong khóa học, có 1 cán bộ cấp phòng tham gia khóa bồi dưỡng công tác quản lý cho lãnh đạo cấp phòng.

Về công tác xây dựng Chi bộ, Chi bộ không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đổi mới phương thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các ban chuyên môn. Chi bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát.

Chi ủy quán triệt và thực hiện có nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Sinh hoạt Chi bộ ngày càng đều đặn; nội dung và chất lượng sinh hoạt ngày một nâng cao và bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; ý thức của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Một số nội dung được chú trọng thường xuyên như tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm, công tác dân vận v.v..

Đồng thời, Chi bộ quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ đều đánh giá kết quả công tác lãnh đạo trong tháng; dự kiến nhiệm vụ tháng tiếp theo; xác định nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết; cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, bàn bạc trao đổi về nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề để triển khai một cách hiệu quả hơn.

Nội dung sinh hoạt cũng ngày càng đổi mới; hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan đơn vị; việc ghi biên bản thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tùy theo mỗi kỳ sinh hoạt, ban hành văn bản hoặc nghị quyết thực hiện cho phù hợp, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, tình hình chính trị nội bộ toàn Chi bộ ổn định. 

Chi bộ cũng nghiêm túc triển khai, hướng dẫn đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của tập thể Chi bộ và cá nhân người đứng đầu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay. Phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, làm rõ vai trò của Bí thư trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung này.

Toàn bộ đảng viên tham gia nghiêm túc các buổi phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Với công tác phát triển Đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ tiếp nhận 3 đảng viên từ các tổ chức đảng khác chuyển về sinh hoạt, theo dõi 2 quần chúng ưu tú, hiện 2 quần chúng này đã được Đảng ủy cấp trên đồng ý cho Chi bộ làm thủ tục kết nạp Đảng.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Ảnh: Sơn Hải

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Ảnh: Sơn Hải

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu chi đảng phí được thực hiện nghiêm túc

Về công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu chi đảng phí, Chi bộ phân công một đồng chí đảng viên chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chi bộ quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó xây dựng các chương trình giám sát phù hợp trong nhiệm kỳ và hàng năm của chi bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tất cả các đồng chí đảng viên được giám sát đều nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm theo quy định.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ không có đảng viên nào bị khiển trách, kỷ luật. Không có đảng viên nào bị khiếu nại, tố cáo. Việc thu nộp đảng phí thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, việc sử dụng tuân thủ đúng theo quy định.

Chi bộ làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy cơ quan trong việc rà soát việc thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Đảng ủy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung; Kiểm tra về việc thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; giám sát tình hình sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Bên cạnh đó là giám sát việc cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, giám sát việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Chi bộ cũng đạt được 100% đảng viên thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nhận xét của các Chi bộ nơi cư trú của đảng viên đều thực hiện và hoàn thành tốt nghĩa vụ nơi cư trú.

Không chỉ vậy, năm 2018, 2019 có 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký cam kết Đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu: Đánh giá, đạt kết quả tốt. Năm 2020 có 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký cam kết của Đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được Chi bộ quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Hội và Quy chế của từng đơn vị, động viên 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò phối hợp chỉ đạo các tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội nhà báo, Hội Cựu chiến binh, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tham gia nhiều hoạt động phong phú, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Hiện nay trong chi bộ có hai đảng viên tham gia Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo cơ quan TW Hội, 1 đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn.

Quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để giữ vững Chi bộ là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng mục tiêu trong thời gian tới, Chi bộ cũng đặt ra cho mình Một số chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu:

100% đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên không vi phạm các quy định, quy chế của cơ quan, Quy định về 19 điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Ban hành từ 1 đến 2 nghị quyết chuyên đề; theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú và phấn đấu kết nạp thêm từ 1 tới 2 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, nêu rõ được những mặt còn tồn tại, hạn chế. 

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, quyết tâm giữ vững Chi bộ là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại Hội đã bầu đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam làm Bí thư Chi bộ Bảo tàng Báo chí & Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam được bầu làm Bí thư khóa mới. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam được bầu làm Bí thư khóa mới. Ảnh: Sơn Hải

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty