Điều chỉnh kích thước chữ

Giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 87 tỉ USD

(CLO) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 86,89 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Báo nói Công luận
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. (Ảnh TL)

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. (Ảnh TL)

Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 4, doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,37 tỷ USD, giảm 14%, tương ứng giảm 2,02 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2019.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 0,88 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4 và tính đến hết ngày 15/4 đạt 8,5 tỷ USD, trong khi cả nước chỉ thặng dư 0,62 tỷ USD (tính hết 15/4).

Về xuất khẩu, 15 ngày đầu tháng 4, các doanh nghiệp FDI đạt 6,62 tỷ USD, giảm 20,4% (tương ứng giảm 1,69 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch của khối này đạt 47,69 tỷ USD, tăng 3,6% tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 4, doanh nghiệp FDI đạt 5,74 tỷ USD, giảm 5,4% (tương ứng giảm 0,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Đức Minh