Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội sẽ tinh giản thêm 4.000 công chức, viên chức trong năm 2019

(CLO) HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019 với 100% đại biểu tán thành. Theo đó, năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục giảm 664 biên chế công chức, gần 3.700 biên chế viên chức.

leftcenterrightdel
 UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; 

Theo UBND TP Hà Nội, trong 9 tháng năm 2018, Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người. Như vậy tính từ năm 2015, Thành phố tinh giản 761 người. Qua theo dõi, đánh giá, các cơ quan, đơn vị sắp xếp đều sớm đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt, bộ máy hành chính gọn nhẹ và hiệu quả hơn, cơ bản không có đơn thư khiếu kiện.

Thành phố đã phê duyệt toàn bộ đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị thực hiện rà soát cơ cấu công chức, viên chức theo đề án, thực hiện nghiêm sắp xếp theo đúng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm.

 Kết quả bước đầu đã phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường công tác của từng cán bộ; các cán bộ có thể thực hiện các công việc có tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, sẵn sàng làm các vị trí khác nhau để thực hiện công tác luân chuyển cán bộ hoặc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho thấy, trong năm 2018, việc thực hiện biên chế đã đảm bảo theo đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cơ bản số biên chế công chức, viên chức thực hiện đều thấp hơn Nghị quyết giao.

 Một số kết quả nổi bật là việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo, đã giải thể cơ quan thường trực BCD giải phóng mặt bằng, đưa đội quản lý trật tự xây dựng đô thị về trực thuộc các quận, huyện, thị xã...

Cũng trong năm 2018, việc thực hiện biên chế đã bảo đảm theo đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cơ bản số biên chế công chức, viên chức thực hiện đều thấp hơn Nghị quyết giao; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tiếp tục được thực hiện bài bản, khoa học, công khai và minh bạch. 

Bên cạnh đó, thành phố đã nghiên cứu các đề án như Đề án thí điểm thực hiện các mô hình mới về tố chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý các quận, huyện, thị xã; Đề án về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Sau khi xem xét, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019. Cụ thể biên chế công chức là 8.227 biên chế (trong đó dự phòng: 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Số lượng viên chức toàn thành phố là 123.765 biên chế (dự phòng: 36; giảm 3.692 so với năm 2018).

Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019 được UBND TP Hà Nội cho biết là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức.

Minh Châu