Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Từ 1/4 bảo hiểm xã hội quận, huyện sẽ giải quyết chế độ tử tuất

(CLO) Từ ngày 1/4/2019, BHXH TP. Hà Nội phân cấp cho BHXH 30 quận, huyện, thị xã trực tiếp giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ, bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn quản lý.

Báo nói Công luận
Hà Nội: Từ 1/4, BHXH quận, huyện sẽ giải quyết chế độ tử tuất

Hà Nội: Từ 1/4, BHXH quận, huyện sẽ giải quyết chế độ tử tuất

Tại hội nghị tập huấn về nội dung này, ông Đặng Đình Thuận - Phó Giám đốc BHXH Hà Nội cho biết: Việc phân cấp này được thực hiện theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5933/VP-KSTTHC ngày 2/8/2018 của UBND TP. Hà Nội về thực hiện đề án liên thông các TTHC; Công văn số 68/BHXH-CSBHXH ngày 7/1/2019 của BHXH Việt Nam về việc phân cấp giải quyết chế độ tử tuất.

Theo ông Thuận, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, BHXH TP.Hà Nội tổ chức tập huấn cho hơn 150 CCVC là lãnh đạo phụ trách và viên chức trực tiếp giải quyết chế độ chính sách tại các phòng nghiệp vụ và BHXH 30 quận, huyện, thị xã. Theo đó, nội dung tập huấn gồm: Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ, bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHXH bắt buộc. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp xử lý vướng mắc trong hồ sơ tử tuất.

Ông Đặng Đình Thuận yêu cầu tất cả các CCVC trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết chế độ chính sách BHXH tại BHXH quận, huyện, thị xã cần nắm chắc quy trình, thủ tục, hồ sơ; đồng thời tích cực trao đổi nâng cao trình độ nghiệp vụ trong quá trình thực thi công việc. Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân để giải quyết chế độ chính sách BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

TL