Điều chỉnh kích thước chữ

HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào sáng nay, 6/12

(CLO) Chiều 5/12, tại Kỳ họp thứ 9, sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu đảm nhiệm chức vụ công tác có thời gian từ đủ 9 tháng trở lên đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng các ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục.

Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện HĐND tỉnh Quảng Ninh lấy phiếu tín nhiệm lần này có 4 người thời gian đảm nhận chức vụ liên tục do HĐND tỉnh bầu chưa đủ 9 tháng là: ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; ông Trần Văn Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Kiên Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh Báo QN

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tọa kỳ họp, nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. 

Đồng thời, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong công tác, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, trung thực, tiếp thu những ý kiến của cử tri để thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết thông qua danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Căn cứ các văn bản hướng dẫn, HĐND tỉnh thực hiện triển khai các bước tiếp theo của quy trình lấy phiếu tín nhiệm: Thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Bầu Ban Kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. HĐND tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín có 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu sẽ được công bố vào sáng nay, 6/12.

Viết Cường