Điều chỉnh kích thước chữ

Hết năm 2017, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.105 tỷ đồng

(CLO) Bộ Tài chính vừa công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 là 5.105,537 tỷ đồng.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tính đến hết ngày 31/12/2017 là hơn 5.105 tỷ đồng.

Trong quý IV năm 2017 (từ ngày 1/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017), tổng số trích Quỹ BOG là hơn 1.432 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ là hơn 1.556 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 6,538 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 18 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 
Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1/1 là gần 2.390 tỷ đồng; hết quý I (đến hết ngày 31/3/2017) là hơn 2.864 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý II là 3.975 tỷ đồng; và hết quý III là hơn 5.222 tỷ đồng.

Định kỳ hàng quý, Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu.

Việc công bố số dư Quỹ BOG và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định.


PV