Điều chỉnh kích thước chữ

Huy động được 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(CLO) Ngày 10/4/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng.

Báo nói Công luận
Huy động được 1.899 tỷ đồng TPCP (Ảnh minh họa)

Huy động được 1.899 tỷ đồng TPCP (Ảnh minh họa)

Theo đó, các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng) và 7 năm (500 tỷ đồng); kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.800 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 800 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 800 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/4/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 750 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm.  Trái phiếu kỳ 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 66.618,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Phương Thảo