Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): Thay da đổi thịt từ xây dựng nông thôn mới

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, với mục tiêu phấn đấu số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2015 là 20% và đến năm 2020 là 50%. Sau 6 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn huyện Quan Sơn đã có những chuyển biến rõ nét.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là BCĐ văn phòng điều phối NTM tỉnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các cơ quan, ban ngành, BCĐ Xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của các thành phần kinh tế, sự đồng thuận lớn từ các tầng lớp nhân dân trong huyện. Sau 6 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ nhu cầu đời sống của người dân nông thôn, hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đời sống tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, huyện Quan Sơn đã huy động được 27,587 tỷ đồng. Trong đó: Vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM là 27,292 tỷ đồng; vốn từ các cá nhân, tổ chức là 0,295 tỷ đồng.

Từ kết quả huy động nguồn lực trên cho thấy, tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngân sách Nhà nước đã tập trung cho nông nghiệp, nông thôn. Các xã vận động khá tốt nguồn lực của dân và các nguồn lực khác để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ở địa phương mình.

Bằng nhiều nguồn vốn huy động, năm 2016, huyện Quan Sơn được đầu tư xây dựng 6 công trình, đến nay đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 4 công trình gồm Nhà hội trường thuộc Trung tâm VHTT các xã Sơn Lư, Sơn Điện, Mường Mìn và Sơn Thủy, còn trụ sở UBND xã Na Mèo và Nhà hội trường xã Trung Xuân dự kiến hoàn thành  trong quý I/2018.

Năm 2017, huyện Quan Sơn được đầu tư xây dựng mới 8 công trình gồm: 2 Nhà hội trường thuộc Trung tâm VHTT xã Trung Thượng và xã Tam Thanh; 2 Trạm  Y tế xã Tam Lư và xã Sơn Lư; Đường tràn vào bản Thủy Sơn; Nhà Văn hóa bản Bách xã Trung Thượng; Nhà Văn hóa bản Chiềng xã Mường Mìn và Đập mương Lằn bản Yên xã Mường Mìn. Đến nay các công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Quý I/2018.

Ngoài ra huyện còn được hỗ trợ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành 2 công trình Nhà hội trường thuộc Trung tâm VHTT xã Tam Lư và Sơn Hà (năm 2014) với số tiền 2,88 tỷ đồng; duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 4 công trình với số vốn 994 triệu đồng gồm: 3 công trình nhà vệ sinh thuộc Nhà hội trường Trung tâm VHTT các xã Trung Tiến, Sơn Lư, Mường Mìn và Sân Nhà hội trường thuộc Trung tâm VHTT xã Trung Hạ. Hiện nay các công trình đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý I/2018.

leftcenterrightdel
Một góc huyện Quan Sơn- Thanh Hóa 
Lĩnh vực văn hóa – xã hội được địa phương đặc biệt quan tâm. Huyện Quan Sơn đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Đổi mới phương pháp dạy và học; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, do đó chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Năm 2017, toàn huyện có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia trên toàn huyện lên 17 trường. Trong lĩnh vực văn hóa, toàn huyện đã có 87 cơ quan, đơn vị, bản đã dược công nhận đạt danh hiệu văn hóa (Năm 2017, chỉ đạo tổ chức lễ công nhận danh hiệu văn hóa Xã Tam Lư, Trường Tiểu học Na Mèo và 7 bản; công nhận danh hiệu văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 cho 7 bản).

Công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được triển khai đến tuyến xã, cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư. Tính đến nay, toàn huyện có 9/13 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế gồm các xã: Trung Hạ, Sơn Lư, Sơn Điện, Mường Mìn, Sơn Thủy, Na Mèo, Trung Thượng, Thị trấn và Tam Thanh.

Sau 6 năm triển khai và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân trên toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Đến 31/12/2017, số tiêu chí bình quân đạt 11,6 tiêu chí. Đối với bản, bình quân các bản đạt 10,5 tiêu chí và công nhận thêm được 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 14 bản. Với kết quả đạt được như trên, BCĐ xây dựng NTM huyện được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh ghi nhận và đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM năm 2017”.

Đình Hà