Điều chỉnh kích thước chữ

Khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Sáng 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTV Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phiên họp thứ 20 diễn ra trong một ngày rưỡi. Tại phiên họp này, UBTV Quốc hội xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật: Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự án Luật An ninh mạng, dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTV Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

UBTV Quốc hội cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017- 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đối với dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk; nghe báo cáo về công tác triển khai, việc phân công chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF- 26).

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTV Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của UBTV Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày cho thấy, đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí về sự cần thiết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để khắc phục khó khăn, vướng mắc và bổ sung chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, việc Kiểm toán Nhà nước đề xuất ban hành Nghị quyết của UBTV Quốc hội sẽ không bao quát hết các nội dung cần sửa đổi, quy định chi tiết. Những nội dung Luật giao UBTV Quốc hội quy định chi tiết đã thực hiện đầy đủ; nhiều vấn đề bổ sung liên quan đến sửa đổi Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Hơn nữa, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đã giao Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước, hoàn thành trong năm 2019. Vì vậy, đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổng kết, đánh giá toàn diện và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thực tế triển khai hoạt động kiểm toán theo Luật Kiểm toán Nhà nước còn có vướng mắc, bất cập. Ngoài ra, trong các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thanh tra... cũng có nội dung chưa bảo đảm sự kết hợp, phân công rõ ràng để cơ quan nào thực hiện đúng thẩm quyền cơ quan đó. Còn có chồng lấn, trùng lắp dẫn tới khó khăn cho cơ quan kiểm tra, thanh tra cũng như đối tượng thanh, kiểm tra... Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành quy định thẩm quyền xử phạt hành chính. Do đó, UBTV Quốc hội không thể ban hành Nghị quyết có nội dung quy định thẩm quyền xử phạt hành chính như đề xuất của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, việc nghiên cứu để hoàn thiện các quy định tạo điều kiện cho hoạt động kiểm toán là cần thiết. Nhưng việc đề xuất kiểm toán có thẩm quyền xử phạt là vi phạm hành chính là vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền tài sản thì phải bằng Luật của Quốc hội, chứ không thể điều chỉnh bởi Nghị quyết của UBTV Quốc hội.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, việc cụ thể hóa, tạo điều kiện cho hoạt động kiểm toán nhà nước thuận lợi, đúng theo Luật là cần thiết, song các vấn đề cần cụ thể hóa theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước lại thuộc các quy định của Luật. Do vậy, UBTV Quốc hội giao Tổng kiểm toán Nhà nước tổng kết, rà soát lại tất cả các nội dung của Luật hiện hành và phát hiện vướng mắc, sẽ trình Quốc hội để sửa Luật Kiểm toán nhà nước vào thời điểm thích hợp mà chưa thể ban hành một Nghị quyết theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước.


PV