Điều chỉnh kích thước chữ

không có vùng cấm, không có ngoại lệ

(CLO) Sáng 22/02/2019, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 trong Đảng bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Báo nói Công luận

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo cho biết: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh CAND

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh CAND

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, nhất là gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã khẳng định tính chủ động, quyết liệt, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ từ mô hình cũ sang mô hình mới một cách khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan. Đồng thời chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, do đó tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các thế hệ đã đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Toàn cảnh Hội nghị . Ảnh CAND

Toàn cảnh Hội nghị . Ảnh CAND

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ CATW nói riêng đạt được trong năm 2018 và hơn nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng; mỗi đảng viên, CBCS Công an có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của đất nước, để chúng ta có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ, mục tiêu cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ CATW đến hết nhiệm kỳ, là phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường cho cơ sở... Để làm được điều này, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW cần tập trung thực hiện, nêu rõ, các cấp ủy Đảng cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ, đơn vị; trong đó, cần chú ý đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bám sát với thực tế, có tính khả thi cao; tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng úy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh CAND

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng úy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh CAND

Các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nguyện vọng chính đáng của CBCS; phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND.

Bên cạnh đó Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học đã qua, đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi xảy ra vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS CAND trong thi hành nhiệm vụ; bám sát phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Riêng đối với các cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cấp ủy đảng các cấp cần giúp cấp ủy duy trì việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế làm việc; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn thực chất, hiệu quả về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong CAND.

PV