Điều chỉnh kích thước chữ

Kim ngạch nhập khẩu sữa gần 96 triệu USD

(CLO) Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm đến nay, nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này quý 1/2019 của Việt Nam lên gần 96 triệu USD, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Báo nói Công luận
Trong quý 1/2019, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu sữa và sản phẩm từ hai thị trường Australila và Bỉ. (Ảnh TL)

Trong quý 1/2019, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu sữa và sản phẩm từ hai thị trường Australila và Bỉ. (Ảnh TL)

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 91,94 triệu USD tăng 0,43% so với tháng trước đó – đây là tháng thứ ba tăng liên tiếp. Nâng kim ngạch nhập khẩu sữa quý 1/2019 lên 258,19 triệu USD, tăng 11,74% so với cùng kỳ 2018.

Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm chủ yếu từ New Zealand, các nước Đông Nam Á và EU, tỷ trọng từ các thị trường này chiếm lần lượt 37%; 22,35% và 15,41%. So sánh với cùng kỳ năm trước, thì trong quý 1 năm nay tố độ tăng trưởng nhập từ các thị trường tăng tương ứng 24,44%; 76,27% và 69,6%.

Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu từ các thị trước khác nữa như Singapore, Mỹ, Thái Lan, Đức….

Đáng chú ý, trong quý 1/2019, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu sữa và sản phẩm từ hai thị trường Australila và Bỉ, với tốc độ tăng trưởng đều gấp trên 2 lần so với quý 1/2018, trong đó tăng nhiều nhất ở thị trường Australia gấp 2,8 lần (tương ứng 180,86%) tuy chỉ đạt 17,34 triệu USD, mặc dù kim ngạch trong tháng 3/2019 nhập từ thị trường này giảm 9,43% so với tháng 2/2019, nhưng tăng 47,53% so với tháng 3/2018. Đối với thị trường Bỉ, tốc độ tăng trưởng 2,3 lần (tương ứng 126,82%) và kim ngạch trong tháng 3/2019 chỉ đạt 296,8 nghìn USD, giảm 7,36% so với tháng 2/2019, nhưng tăng gấp gần 4 l ần (tương ứng 295,28%) so với tháng 3/2018.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu từ thị trường Irelan với mức sụt giảm 39,06% chỉ có 2,66 triệu USD, riêng tháng 3/2019 nhập từ thị trường này tăng 76,28% so với tháng 2/2019 và tăng 56,43% so với tháng 3/2018.

Chí Hưng